Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 5 đến 9/6

NDO - Danh sách 44 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, các ngày trong tuần từ 5 đến 9/6, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 22/6, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6.

* Ngày 7/7, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6.

* Ngày 12/7, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6.

* Ngày 26/6, CTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (UPCoM: BSQ) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6.

* Ngày 22/6, CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6.

* Ngày 7/7, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (HNX: VIF) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 826 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6.

* Ngày 30/6, CTCP Địa chất mỏ - TKV (UPCoM: MGC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6.

* Ngày 27/6, CTCP Cao su Sông Bé (UPCoM: SBR) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 130 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6.

* Ngày 26/6, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UPCoM: DTP) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/6.

* Ngày 11/8, CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (UPCoM: HLS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (UPCoM: HLS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:16 (người sở hữu 100 CP được nhận 16 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 23/6, CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (UPCoM: SAC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 27/6, CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HOSE: HTL) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 21/7, CTCP Cơ khí Luyện kim (UPCoM: SDK) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 30/6, CTCP Viễn thông FPT (UPCoM: FOX) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 19/6, CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (UPCoM: FOC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 22/6, CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk (UPCoM: DBM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 20/6, CTCP Hóa An (HOSE: DHA) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 21/6, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 29/6, CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* CTCP SCI (HNX: S99) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 27/6, CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (HNX: NHC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 30/6, CTCP Hàng hải Sài Gòn (UPCoM: SHC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 23/6, CTCP Đồ hộp Hạ Long (HNX: CAN) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 5/7, CTCP Thủy điện Miền Trung (HOSE: CHP) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 22/6, CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HOSE: VAF) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 28/6, CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel (UPCoM: VGL) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 19/6, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (HNX: MVB) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 CP được nhận 7 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 16/6, CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.980 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/6.

* Ngày 6/7, CTCP Đường sắt Hà Thái (UPCoM: HTR) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.150 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/6.

* Ngày 16/6, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UPCoM: HEP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 960 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/6.

* Ngày 27/6, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/6.

* CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 (người sở hữu 20 CP được nhận 3 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/6.

* Ngày 23/6, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (HOSE: BMI) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/6.

* Ngày 27/6, CTCP Dược Vật tư Y Tế Thanh Hóa (UPCoM: DTH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/6.

* Ngày 30/6, CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

* Ngày 17/7, CTCP Cấp nước Chợ Lớn (HOSE: CLW) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

* CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

* CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

* Ngày 28/6, CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

* Ngày 10/7, CTCP Sông Đà 2 (UPCoM: SD2) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

* Ngày 12/6, CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (UPCoM: VSE) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.

* Ngày 28/6, CTCP Khoáng sản Viglacera (UPCoM: VIM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/6.