Các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện mừng Đại hội

Đến ngày 20-1-2016, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế sau đây:

I. Từ các Đảng Cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng và các nước bạn bè truyền thống, có điện mừng của:

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Đảng Cộng sản Cu-ba, Đảng Lao động Triều Tiên.

II. Từ các nước châu Á và châu Đại Dương, có điện mừng của:

Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI), Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M), Đảng Quốc đại Toàn Ấn (INC), Khối Tiến lên Toàn Ấn (AIFB), Đảng Công nhân Băng-la-đét (WPB), Đảng Cộng sản Băng-la-đét (CPB), Đảng Cộng sản Nhân dân Ca-dắc-xtan, Đảng FUNCINPEC (Cam-pu-chia), Đảng Mặt trận Cách mạng Đông Ti-mo Độc lập (FRETILIN), Đảng Se-nu-ri (Đảng Thế giới mới), Hàn Quốc, Đảng Gôn-ka In-đô-nê-xi-a, Đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã-lai (Ma-lai-xi-a), Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Mi-an-ma (USDP), Đảng Dân chủ Mông Cổ, Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ, Đảng Nhân dân Mông Cổ, Công đảng Niu Di-lân, Đảng Công minh (Cô-mây) Nhật Bản, Đảng Cộng sản Nhật Bản, Đảng Dân chủ Nhật Bản, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Đảng Xã hội Dân chủ Nhật Bản, Công đảng Ô-xtrây-li-a, Đảng Cộng sản Ô-xtrây-li-a (CPA), Đảng Cộng sản Pa-ki-xtan, Đảng Cộng sản Xri Lan-ca (CPSL), Mặt trận Giải phóng Nhân dân Xri Lan-ca (JVP).

III. Từ các nước châu Âu, có điện mừng của:

Đảng Cộng sản Ai-len (CPI), Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản nước Anh Mác-xít Lê-nin-nít, Đảng Cộng sản Anh mới (NCP), Đảng những người cánh tả Bê-la-rút “Thế giới Công bằng”, Đảng Lao động Bỉ (PTB), Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha (PCP), Đảng Cộng sản Bun-ga-ri, Đảng Lao động Bun-ga-ri (Những người cộng sản), Liên minh những người cộng sản tại Bun-ga-ri, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Bun-ga-ri, Đảng Cộng sản của Đan Mạch (DKP), Đảng Cộng sản Đan Mạch (KP), Đảng Cộng sản tại Đan Mạch (KPiD), Liên danh thống nhất đỏ-xanh Đan Mạch, Đảng Cánh tả Đức, Đảng Cộng sản Đức (DKP), Đảng Dân chủ Xã hội Đức, Đảng Cộng sản Guy-a-đơ-lúp, Đảng Công nhân Hung-ga-ri, Đảng Xã hội Hung-ga-ri, Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE), Đảng Dân chủ I-ta-li-a (PD), Đảng Cộng sản I-ta-li-a (PCdI), Đảng bộ Đảng Cộng sản I-ta-li-a tại Vơ-ni-dơ, Đảng Cộng sản Na Uy (NKP), Đảng Chính trị toàn Nga "Nước Nga thống nhất", Đảng Chính trị Nước Nga công bằng, Đảng Cộng sản Những người Cộng sản Nga, Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Công nhân Cộng sản Phần Lan (KTP), Đảng Cộng sản Rê-uy-ni-ông, Đảng Cộng sản Séc-Mô-ra-va, Đảng Tiến bộ của Nhân dân lao động Síp (AKEL), Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha (PCPE), Đảng Cộng sản Tây Ban Nha (PCE), Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ, Đảng Cộng sản Thụy Điển, Đảng Lao động Thụy Sĩ, Đảng Cộng sản U-crai-na, Đảng Cộng sản Nam Tư Mới, Xéc-bi-a.

IV. Từ các nước châu Mỹ, có điện mừng của:

Đảng Cộng sản Bra-xin (PCB), Đảng Cộng sản Bra-xin (PCdoB), Đảng Lao động Bra-xin (PT), Đảng Cộng sản Mác-xít Lê-nin-nít Ca-na-đa (MLPC), Đảng Cộng sản Cô-lôm-bi-a (PCB), Đảng Mặt trận Rộng rãi (FA) Cô-xta Ri-ca, Đảng Tiền phong Nhân dân Cô-xta Ri-ca, Đảng Cộng sản Lao động (PCT) - Đô-mi-ni-ca-na, Đảng Giải phóng Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na, Đảng Những người lao động Đô-mi-ni-ca-na, Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) - Đô-mi-ni-ca-na, Đảng Phong trào Tổ quốc cho Tất cả (MPT) - Đô-mi-ni-ca-na, Đảng Thay đổi và Cải biến Quốc gia (PCTN) - Đô-mi-ni-ca-na, Liên đoàn Công đoàn đoàn kết (CNUS) Đô-mi-ni-ca-na, Đảng Liên minh Đất nước (AP) - Ê-cu-a-đo, Đảng Cách mạng Thể chế (PRI), Mê-hi-cô, Đảng Lao động (PT) - Mê-hi-cô, Đảng Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa (PPSM) Mê-hi-cô, Đảng Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa (PPS) Mê-hi-cô, Đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa - Tổ chức Chính trị Toàn quốc (Mê-hi-cô), Đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) Mê-hi-cô, Đảng Cộng sản Mỹ, Đảng Nhân dân Pa-na-ma (PPP), Đảng Cộng sản Pê-ru - Tổ quốc đỏ (PCP-PR), Mặt trận Cánh tả Giải phóng - U-ru-goay, Đảng Phong trào Tuyển cử Nhân dân (MEP) - Vê-nê-xu-ê-la, Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV).

V. Từ các nước Trung Đông - Châu Phi, có điện mừng của:

Đảng Cộng sản Ai Cập, Đảng Liên minh Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập, Đảng Tập hợp Quốc gia vì Dân chủ (RND) - An-giê-ri, Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Ăng-gô-la (MPLA), Đảng Diễn đàn Dân chủ Tiến bộ Ba-ren, Đảng Mặt trận Cách mạng Dân chủ Ê-ti-ô-pi-a (EPRDF), Đảng Cộng sản của Người Cuốc (I-rắc), Đảng Cộng sản I-rắc, Đảng Likud (I-xra-en), Đảng Cộng sản Li-băng, Đảng Mặt trận Giải phóng Mô-dăm-bích, Đảng Cộng sản Nam Phi (SACP), Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), Nam Phi, Tổ chức Giải phóng Dân tộc (PLO), Pa-le-xtin, Phong trào Giải phóng Dân tộc Pa-le-xtin (FATAH), Mặt trận Dân chủ Giải phóng Pa-le-xtin (DFLP), Mặt trận Nhân dân Giải phóng Pa-le-xtin (PFLP), Đảng Cách mạng Tan-da-ni-a (CCM), Đảng Mặt trận Pô-li-xa-ri-ô, Xa-ra-uy, Đảng Quốc đại Xu-đăng (NCP).

VI. Từ các tổ chức quốc tế, có điện mừng của:

Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP), Diễn đàn Xao Pao-lô, Tổ chức đoàn kết nhân dân Á - Phi - Mỹ la-tinh (OSPAAAL), Hội nghị thường trực các chính đảng Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê (COPPAL).

VII. Từ các tổ chức hữu nghị, có điện mừng của:

Viện Văn hóa Ác-hen-ti-na - Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết Toàn Ấn, Hội Hữu nghị Bun-ga-ri - Việt Nam, Hội Hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam, Viện Văn hóa Chi-lê - Việt Nam, Viện Cu-ba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Đô-mi-ni-ca-na với Việt Nam, Hội Hữu nghị I-ta-li-a - Việt Nam, Hội Hữu nghị Lào - Việt, Hội Hữu nghị Nga - Việt, Hội Hữu nghị Nhật - Việt, Hội đồng hòa bình và hữu nghị Nhật - Việt, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, Hội Cựu chiến binh Cộng hòa (ARAC), Pháp, Hội Hữu nghị Pháp - Việt, Hội Người Việt Nam tại Pháp, Hội Hữu nghị Úc - Việt, Hội Thụy Sĩ - Việt Nam, Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt, Nhà Đoàn kết và Hữu nghị Vê-nê-xu-ê-la, Liên hiệp công đoàn thế giới, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế, Hội đồng Hòa bình thế giới, Ủy ban đoàn kết nhân dân Á - Phi (AAPSO), Ủy ban Liên lạc văn hóa đối ngoại Triều Tiên và Hội Hữu nghị Triều - Việt.

VIII. Từ Đoàn Ngoại giao, có điện mừng của:

Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam, Đại sứ quán Pa-le-xtin tại Việt Nam, Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam, Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam, Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam, Đại sứ quán Ca-ta tại Việt Nam, Đại sứ quán I-rắc tại Việt Nam, Đại sứ quán Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất tại Việt Nam, Đại sứ quán Xu-đăng tại Việt Nam, Đại sứ quán Bê-la-rút tại Việt Nam, Đại sứ quán A-déc-bai-gian tại Việt Nam.