Các Giáo sư đầu ngành làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Các Giáo sư đầu ngành nỗ lực hỗ trợ cứu chữa các ca bệnh nặng

Những ngày đầu tiên của các Giáo sư đầu ngành tại Bệnh viện Trung ương Huế rất khẩn trương. Theo dõi quá trình điều trị, các Giáo sư đề nghị bệnh viện và các kíp trực cần nỗ lực hơn nữa, tổ chức theo dõi sát bệnh nhân, chỉ cần một chút mất cảnh giác là có thể gây hậu quả khó lường.