Bồi dưỡng tiếng Khmer và Ê Đê cho cán bộ, chiến sĩ quân đội

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa mở lớp bồi dưỡng tiếng Khmer và Ê Đê năm 2020 cho 139 cán bộ, chiến sĩ, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, trong đó 84 học viên học tiếng Khmer (chủ yếu là các cán bộ, chiến sĩ Đội K51 làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Cam-pu-chia) và 55 học viên học tiếng Ê Đê. 

Học tiếng Ê Đê giúp cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số.
Học tiếng Ê Đê giúp cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian một tháng, các học viên được trau dồi những kiến thức cơ bản về: Ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng giao tiếp hằng ngày thông qua các hình thức: Nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, các học viên được giới thiệu và tìm hiểu về những nét văn hóa, phong tục tập quán, đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Ê Đê ở các buôn làng và người dân Cam-pu-chia sinh sống tại các phum, sóc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk… Thông qua lớp bồi dưỡng, các cán bộ, chiến sĩ có điều kiện nâng cao năng lực trong giao tiếp, tạo thuận lợi khi tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng tỉnh Đắk Lắk thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh bên đất nước Cam-pu-chia.