Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI

NDO -

Ngày 18/11 tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Ủy Ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI (2021-2026), tiếp nối thành công của các nhiệm kỳ trước.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VOC)
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VOC)

Theo đó, Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VI Ủy ban Olympic Việt Nam giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026 được tổ chức đồng thời ở 4 thành phố lớn theo hình thức trực tuyến để phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. Tất cả các đại biểu trước khi tham dự Đại hội đều được tiến hành kiểm tra nhanh Covid-19.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua các văn kiện báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ V, và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI, bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, cùng các chức danh chủ chốt Ủy Ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Mặc dù nhiệm kỳ V giai đoạn 2016 đến năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh tuy nhiên, Ủy ban Olympic Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định vai trò của mình là kênh thông tin, tham mưu với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ngành thể dục thể thao, là đầu mối của thể thao Việt nam tại các sự kiện thể thao quốc tế lớn.

Tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VI Ủy ban Olympic Việt Nam giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026, các đại biểu đã bỏ phiếu lựa chọn 39 đại biểu vào Ban Chấp hành thay vì 81 đại biểu nằm trong Ban Chấp hành như các khoá trước. Đây là những gương mặt xứng đáng, có tâm huyết với thể thao Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI -0
39 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI. (Ảnh: VOC) 

Trên cơ sở các bước triển khai công tác nhân sự được Ban Chấp hành nhiệm kỳ V thông qua, được phép của Bộ Chính trị, Đại hội đã giới thiệu và bầu đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào chức danh Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI giai đoạn từ năm (2021 - 2026).

Bên cạnh đó, Đại hội cũng bầu 5 Phó Chủ tịch, 13 đồng chí vào Ban Thường vụ và bầu đồng chí Trần Văn Mạnh vào chức danh Tổng Thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI.