Bỏ thi tốt nghiệp tiểu học

Theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Đặng Huỳnh Mai, ngay trong năm học này - năm học 2004-2005, cả nước sẽ không còn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp tiểu học.

Kết quả học tập cuối năm của học sinh lớp 5 là điều kiện để xác nhận đã học hết chương trình tiểu học. Những học sinh lớp 5 đủ điều kiện lên lớp sẽ được công nhận “đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học”.

Trường hợp không đủ điều kiện được nhà trường xem xét kết quả bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của hai môn toán, tiếng Việt. Nếu một hay cả hai bài kiểm tra đạt điểm dưới trung bình, học sinh sẽ được giáo viên giúp đỡ và được nhà trường tổ chức kiểm tra lại. Kết quả bài kiểm tra lại là căn cứ để xem xét, xác nhận học sinh đã học hết chương trình tiểu học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, đối với một số địa phương cần sử dụng kết quả bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của học sinh về hai môn toán, tiếng Việt để tuyển sinh vào lớp 6, Sở Giáo dục và Đào tạo cần trực tiếp chỉ đạo việc ra đề và tổ chức chấm bài kiểm tra đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Việc kiểm tra cho đối tượng học sinh không đạt yêu cầu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng học sinh khác được tổ chức từ 20-5 đến 31-5 theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Thời gian mỗi bài kiểm tra môn toán và tiếng Việt là 90 phút và được tổ chức trong một buổi.