Bình Thuận trao Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VI-2022

NDO - Ngày 3/2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Tổng kết và trao Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên “Giải Cờ đỏ” lần thứ VI năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Ban tổ chức “Giải Cờ đỏ” trao giải B cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.
Ban tổ chức “Giải Cờ đỏ” trao giải B cho các tác giả có tác phẩm đạt giải.

Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận mang tên “Giải Cờ đỏ” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức với mục đích khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, qua đó hưởng ứng, triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII-năm 2022.

Sau 9 tháng phát động, Giải Cờ đỏ tỉnh Bình Thuận lần thứ VI-2022 đã thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, nhất là các phóng viên báo, đài trong tỉnh tham gia; các tác phẩm dự thi đầy đủ các loại hình, gồm: báo giấy, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, bản tin.

Hầu hết, các tác giả có đầu tư thực hiện các tác phẩm dự thi; đúng chủ đề, thể loại; kết cấu, bố cục, văn phong báo chí đạt yêu cầu; cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.

Ban tổ chức Giải đã nhận được 79 tác phẩm từ 13 cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia dự thi. Trong đó,báo giấy, báo điện tử, truyền hình và phát thanh có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Căn cứ kết quả của Hội đồng xét chọn tác phẩm, Ban tổ chức Giải đã chọn ra 41 tác phẩm đạt “Giải Cờ đỏ” tỉnh Bình Thuận lần thứ VI-2022.

Trong đó, có 6 tác phẩm đạt giải B, 10 tác phẩm đạt giải C và 25 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, một số tác phẩm có chất lượng, có đầu tư; bám sát tình hình thực tế của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, trong công tác điều hành quản lý nhà nước cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhiều tác phẩm phản ánh mang hơi thở cuộc sống, có sức lan tỏa, hiệu ứng trong xã hội nhất là trong cuộc chiến chống covid-19.

Một số mô hình mới, nhân tố mới được khai thác và phản ánh tương đối tốt nhất là ở cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một số tác phẩm khai thác chủ đề, sự kiện nóng đang được dư luận quan tâm, có tính thời sự cao.

Trên cơ sở kết quả “Giải Cờ đỏ” tỉnh Bình Thuận năm 2022, Ban Tổ chức Giải thống nhất gửi tất cả các tác phẩm đạt giải tham gia dự thi Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022.

Cũng trong chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu địa danh, nhân vật lịch sử và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận năm 2023”.

Thành phần tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh, con em của quê hương Bình Thuận trên mọi miền đất nước.

Cuộc thi diễn ra 12 kỳ thi (2 tuần/kỳ thi), từ ngày 3/2/2023 và tổng kết trao giải vào dịp Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).