Bình Thuận bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

NDO -

Sáng 11-5, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận (khóa X) đã bầu bổ sung đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 với 50/50 đại biểu có mặt đồng ý, đạt tỷ lệ 92,59 % (50/54 tổng số đại biểu).

Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chúc mừng ông Phan Văn Đăng (người cầm hoa) được HĐND tỉnh Bình Thuận (khóa X) bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chúc mừng ông Phan Văn Đăng (người cầm hoa) được HĐND tỉnh Bình Thuận (khóa X) bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nghe đọc Tờ trình, thảo luận và biểu quyết thông qua sáu Nghị quyết chuyên đề với sự đồng thuận nhất trí cao. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp tình hình thực tế của địa phương và quyết nghị chủ trương đầu tư các dự án đầu tư quan trọng làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, bầu bổ sung đồng chí Phan Văn Đăng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bình Thuận bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh -0
Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Quá trình công tác của đồng chí Phan Văn Đăng:

Đồng chí Phan Văn Đăng, sinh năm 1965, quê xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trình độ chuyên môn: Đại học Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ tháng 11-1983 đến tháng 8-1985: Cán bộ Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Hàm Thuận Bắc.

Từ tháng 9-1985 đến tháng 9-1989: Trường Đoàn cao cấp Hà Nội.

Từ tháng 10-1989 đến tháng 5-1997: Công tác tại huyện Hàm Thuận Bắc, giữ các chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc (10-1989 đến 4-1992); Cán bộ Ban Tuyên giáo, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Thuận Bắc (5-1992 đến 5-1996); Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc; Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn huyện Hàm Thuận Bắc (6-1996 đến 5-1997).

Từ tháng 6-1997 đến tháng 10-2007: Công tác tại Tỉnh Đoàn Bình Thuận; giữ các chức vụ: Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Tỉnh đoàn; Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn (từ tháng 10-1999), Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (nhiệm kỳ 1997-2002; nhiệm kỳ 2002-2007), Ủy viên Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (nhiệm kỳ 2004-2009); Tỉnh ủy viên (nhiệm kỳ 2000-2005, nhiệm kỳ 2005-2010), Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh (nhiệm kỳ 1999-2004, nhiệm kỳ 2004-2009); đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2004-2011).

Từ tháng 11-2007 đến tháng 2-2011: Tỉnh ủy viên (nhiệm kỳ 2005-2010), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy (từ 11-2007 đến 5-2008; từ 11-2010 đến 2-2011); Bí thư Huyện ủy Đức Linh (từ 6-2008 đến 10-2010)

Từ tháng 3-2011 đến tháng 3-2014: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010-2015, Chánh Thanh tra tỉnh.

Từ tháng 4-2014 đến 15-10-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (4-2014 đến tháng 11-2015); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (12-2015 đến ngày 15-10-2020)

Từ ngày 16-10-2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.