Quang cảnh hội thảo.

Việt Nam cam kết mạnh mẽ bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Sáng 10/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn lần thứ hai về dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Việt Nam. Tham dự có hơn 60 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức nhân dân, cơ quan nghiên cứu và nhiều tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.