Chùa Biện Sơn.

Thi hành kỷ luật, miễn nhiệm toàn bộ chức danh đối với Trụ trì Chùa Biện Sơn

Ngày 19/7, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ấn ký Quyết định của Hội đồng Trị sự về việc thi hành kỷ luật, miễn nhiệm toàn bộ chức danh đối với tu sĩ Thích Minh Pháp, Trụ trì Chùa Biện Sơn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.