Quang cảnh hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Duy Linh)

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, tăng hiệu quả đầu tư công

Ngày 7/4, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025” và “Biện pháp giải quyết, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội”.