Trụ sở UBND thành phố Hà Nội. (Ảnh minh họa).

Kỷ luật Ban cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 17/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.