Áp lực tăng giá hàng hóa khi xăng dầu leo thang

Từ đầu năm đến nay các mặt hàng xăng dầu đã có 16 kỳ điều chỉnh với 13 lần tăng giá và giá xăng dầu tiếp tục leo thang đã kéo theo hàng loạt các chi phí khác tăng, như: logistic, nguyên phụ liệu và vận hành nhà máy, điều này đã tác động trực tiếp đến nhiều ngành nghề kinh doanh và làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân cũng như là các hoạt động của doanh nghiệp.

Áp lực tăng giá hàng hóa khi xăng dầu leo thang