[Ảnh] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

NDO - Sáng 3/1/2023, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khoá XV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương tham dự hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng dự, chủ trì và điều hành hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng dự, chủ trì và điều hành hội nghị.
[Ảnh] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 ảnh 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 ảnh 5

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

[Ảnh] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 ảnh 7

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của Chính phủ.

[Ảnh] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 ảnh 8

Các đại biểu tham dự hội nghị.