[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Lào, Campuchia

NDO - Sáng 21/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào và Đoàn Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông của Quốc hội Campuchia đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Lào, Campuchia ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Quốc hội Campuchia Sous Yara cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Lào, Campuchia ảnh 2

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Lào, Campuchia ảnh 3

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cùng các đại biểu Đoàn Việt Nam dự buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Lào, Campuchia ảnh 4

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà báo cáo kết quả Hội nghị tham vấn ba Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Lào, Campuchia ảnh 5

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Quốc hội Campuchia Sous Yara phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Lào, Campuchia ảnh 6

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Lào, Campuchia ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Lào, Campuchia ảnh 8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Lào, Campuchia ảnh 9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Quốc hội Campuchia Sous Yara.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Lào, Campuchia ảnh 10

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu Đoàn Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Quốc hội Campuchia.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại Lào, Campuchia ảnh 11

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu Đoàn Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào.