Sau một năm không tham dự do dịch bệnh, gian trưng bày do Báo Nhân Dân tổ chức lại nổi bật trong khu quốc tế.

Ấn tượng Việt Nam tại hội báo Avante

Từ ngày 3 đến 5/9, Báo Nhân Dân tham dự hội báo Avante lần thứ 45 của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha. Là đoàn quốc tế duy nhất tổ chức một gian trưng bày về Đảng, đất nước và con người Việt Nam, bạn bè Bồ Đào Nha và quốc tế đã tới thăm ngay từ lúc chuẩn bị mở cửa đón khách, bày tỏ sự đoàn kết và mong Việt Nam sớm vượt qua dịch bệnh.