89 công ty không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 3

NDO -

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo tới các nhà đầu tư danh sách 89 công ty không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, quý 3-2020.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

TT

MCK

Tên Công ty

Ngày hiệu lực

Lý do

 
 
 

1

ACM

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;

 

2

AMC

CTCP Khoáng sản Á Châu

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

3

API

CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

4

APP

CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

5

APS

CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

6

BCF

CTCP Thực phẩm Bích Chi

7/7/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

 

7

BII

CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư

7/7/2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc,  Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.  

 

8

BKC

CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn

7/7/2020

-Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

9

BLF

CTCP Thủy sản Bạc Liêu

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

10

C92

CTCP Xây dựng và đầu tư 492

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.
-Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

11

CET

CTCP Tech-Vina

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

12

CJC

CTCP Coơ điện miền Trung

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

13

CKV

CTCP COKYVINA

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

14

CMS

CTCP Xây dựng và nhân lực Việt Nam

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

15

CTC

CTCP Gia Lai CTC

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

 

16

DC2

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;

 

17

DPS

CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty tại BCTC bán niên soát xét năm 2018 là số âm

 

18

DST

CTCP Đầu tư Sao Thăng Long

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

19

DZM

CTCP Chế tạo máy Dzĩ An

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

20

EBS

CTCP  Sách giáo dục tại Tp.hà Nội

7/7/2020

- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

 

21

FID

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

22

HGM

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

23

HKB

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2018 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

24

HKT

CTCP Đầu tư Ego Việt Nam

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

25

HLY

CTCP Viglacera Hạ Long I

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

26

HPM

CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
-Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

27

IDJ

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

28

IVS

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

29

KDM

CTCP Đầu tư HP Việt Nam

7/7/2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

30

KKC

CTCP Kim khí KKC

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

31

KSD

CTCP Đầu tư DNA

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

32

KSQ

CTCP Đầu tư KSQ

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.

 

33

KVC

CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

7/7/2020

- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

 

34

L43

CTCP Lilama 45.3

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

35

L61

CTCP Lilama 69-1

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

36

LCS

CTCP Licogi 166

7/7/2020


-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

37

LM7

CTCP Lilama 7

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;

 

38

LO5

CTCP Lilama 5

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

39

MED

CTCP Dược Trung ương Mediplantex

7/7/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

 

40

MHL

CTCP Minh Hữu Liên

7/7/2020

LNST và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét năm 2020 là số âm

 

41

MIM

CTCP Khoáng sản và cơ khí

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

42

MSC

CTCP Dịch vụ Phú Nhuận

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

43

NGC

CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

7/7/2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

 

44

NHP

CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát
''-Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.
-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.

 

45

OCH

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

46

PCG

CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

47

PDC

CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

48

PGT

CTCP PGT Holdings

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

49

PHP

CTCP Cảng Hải Phòng

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

50

PPE

CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC bán niên soát xét có kết luận ngoại trừ của tổ chức kiểm toán
'-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.

 

51

PSI

CTCP Chứng khoán Dầu khí

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

52

PV2

CTCP Đầu tư PV2

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

53

PVB

CTCP Bọc ống dầu khí Việt nam

7/7/2020


''- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

54

PVL

CTCP Đầu tư Nhà đất Việt

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- Tổ chức phát hành có BCTC  KT  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

55

QNC

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

56

S74

CTCP Sông Đà 7.04

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
- 'Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

57

SD2

CTCP Sông Đà 2

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
'Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

58

SDA

CTCP SIMCO Sông Đà

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát;
Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

59

SDU

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

60

SEB

CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Trung

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

61

SGH

CTCP Khách sạn Sài Gòn

7/7/2020

Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc.
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

62

SJC

CTCP Sông Đà 1.01

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

63

SMT

CTCP Sametel

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

64

SPI

CTCP SPI

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

65

SSM

CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

66

STP

CTCP Công nghiệp thương  mại Sông Đà

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

67

SVN

CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

68

TBX

CTCP Xi măng Thái Bình

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

69

THD

CTCP Thaiholdings

7/7/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

 

70

TJC

CTCP Dịch vụ vận tải và thương mại

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

71

TST

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

72

TTZ

CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

73

V12

Công ty cổ phần xây dựng số 12

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

74

V21

CTCP Vinaconex 21

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

75

VAT

CTCP VT Vạn Xuân

7/7/2020

-Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC bán niên soát xét năm 2019 quá 05 ngày làm việc.
- Chứng khoán vào diện bị kiểm soát

 

76

VC9

CTCP Xây dựng số 9

7/7/2020

Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán
- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

77

VE1

CTCP Xây dựng điện VNECO 1

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC  năm  2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

78

VE8

CTCP Xây dựng Điện Vneco 8

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

79

VE9

CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

80

VGP

CTCP Cảng rau quả

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

81

VIE

CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo;
- Tổ chức phát hành có BCTC kiểm toán 2019 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

 

82

VIF

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

7/7/2020

thời gian niêm yết dưới 6 tháng

 

83

VIG

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

7/7/2020

-Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

84

VMI

CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO

7/7/2020

Chứng khoán thuộc diện bị tạm ngừng giao dịch
'- Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2019 quá 05 ngày làm việc

 

85

VTH

CTCP Dây cáp điện Việt Thái

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

86

VTL

CTCP Vang Thăng Long

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

87

VTS

CTCP Viglacera Từ Sơn

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát

 

88

VXB

CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo

 

89

WSS

CTCP Chứng khoán phố Wall

7/7/2020

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo