83,7% vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết trong năm 2018

NDO -

NDĐT - Năm 2018, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết hơn 27 nghìn vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,7%. Qua đó, kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân hơn 200 tỷ đồng, gần 100 héc-ta đất, đồng thời khôi phục và bảo đảm quyền lợi cho hơn 1.800 tập thể, cá nhân.

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Trà Vinh) phát biểu tại phiên thảo luận sáng 14-11.
Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Trà Vinh) phát biểu tại phiên thảo luận sáng 14-11.

Sáng 14-11, Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về nội dung trên.

Các đại biểu Quốc hội đều cơ bản đồng tình với các báo cáo, và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân.

Đặc biệt, cùng nhận định với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, các đại biểu Quốc hội nhất trí, đánh giá cao và ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2018.

Cụ thể, báo cáo của Chính phủ nêu rõ, năm 2018, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết hơn 27.580 vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,7%. Trong đó, đã giải quyết khiếu nại 20.890 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,4%; đã giải quyết tố cáo hơn 6.680 vụ việc, đạt tỷ lệ 84,9%.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 213,2 tỷ đồng, gần 100 héc-ta đất; khôi phục và bảo đảm quyền lợi cho hơn 1.800 tập thể, cá nhân. Đồng thời đã xử lý vi phạm 372 người trên tổng số 462 người kiến nghị xử lý vi phạm, và chuyển cơ quan điều tra chín vụ việc.

Các đại biểu đều cho rằng, đạt được kết quả trên là do công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã nhận được sự quan tâm từ các cấp, các ngành và được coi là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp.

Đặc biệt, kết quả này đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự ổn định chính trị - xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội cũng tán thành với những nhận định, đánh giá về tình hình khiếu nại, tố cáo, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập, nguyên nhân và những giải pháp được đề cập trong Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm, là biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Do đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo không những có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước mà còn thể hiện mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, Đảng, Nhà nước kiểm tra tính đúng đắn, phù hợp đường lối chủ trương pháp luật do mình ban hành, từ đó có cơ sở thực tiễn để hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của Nhà nước"

- Qua theo dõi báo cáo của Chính phủ cho thấy công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong năm qua đã có sự chuyển biến so với các năm trước, đã giải quyết trên 27.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ trên 83%. Kết quả trên góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ðại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh)

"Phải nhìn nhận rằng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt khá cao, trên 80%, góp phần khôi phục lại những quyền và lợi ích chính đáng của công dân cũng như lợi ích của nhà nước, tập thể"

Ðại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum)

"Năm 2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ khá cao. Trung ương đạt 86,9%, địa phương đạt 82,3%. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018"

Ðại biểu Trần Văn Mão (Nghệ An)