50 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 13 đến 17/6

NDO -

Tuần từ ngày 13 đến 17/6, có 50 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 29/7, CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 6/7, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 (người sở hữu 10 CP được nhận 3 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 6/7, CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 28/6, CTCP Thép VICASA - VNSTEEL (HOSE: VCA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 15/7, CTCP Cấp nước Nhà Bè (HNX: NBW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 30/6, CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 850 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 30/6, Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (HOSE: CTR) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (HOSE: CTR) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:231 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 231 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* Ngày 30/6, CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/6.

* CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 29/6, CTCP Sức Khỏe Hồi Sinh Việt Nam (UPCoM: NHV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* CTCP Sức Khỏe Hồi Sinh Việt Nam (UPCoM: NHV) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:7 (người sở hữu 10 CP được nhận 7 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 30/6, CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (UPCoM: SAL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 12/7, CTCP Nước sạch Số 2 Hà Nội (UPCoM: NS2) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 146 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 28/6, CTCP VIWACO (UPCoM: VAV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 30/6, CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 CP được nhận 25 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* CTCP Vinam (HNX: CVN) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 5/7, CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (UPCoM: HC3) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 (người sở hữu 10 CP được nhận 2 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UPCoM: DDN) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 28/6, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX: PTS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HOSE: SSB) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12,7364 (người sở hữu 100 CP được nhận 12,7364 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HOSE: SSB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6,6092 (người sở hữu 100 CP được nhận 6,6092 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* Ngày 30/6, CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/6.

* CTCP Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* CTCP Tập đoàn Nagakawa (HNX: NAG) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* Ngày 7/7, CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (HNX: CPC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* Ngày 30/6, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (UPCoM: PTX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* Ngày 6/7, CTCP Đạt Phương (HOSE: DPG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* Ngày 28/6, CTCP Khoáng sản Viglacera (UPCoM: VIM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:9, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 10 quyền được mua 9 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* Ngày 30/6, CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (UPCoM: SKH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.455 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/6.

* Ngày 22/6, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (HNX: MVB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 30/6, CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 24/6, CTCP Nước sạch Quảng Trị (UPCoM: NQT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 469 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 27/6, CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (UPCoM: CDH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 15/7, CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (UPCoM: BSD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 29/6, CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UPCoM: VCW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 10/8, CTCP Than Núi Béo - Vinacomin (HNX: NBC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 27/6, CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 6/7, CTCP Nam Dược (UPCoM: NDC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 15/7, CTCP Cầu Đuống (UPCoM: CDG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 22/6, CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại (UPCoM: VXT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 15/7, CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HNX: HAT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 30/6, CTCP Lương thực Bình Định (UPCoM: BLT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 280 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 30/6, CTCP Lương thực Bình Định (UPCoM: BLT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 10.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 29/6, CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:5 (người sở hữu 10 CP được nhận 5 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

* Ngày 24/6, CTCP Garmex Sài Gòn (HOSE: GMC) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.

* Ngày 27/6, CTCP FPT (HOSE: FPT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.

* CTCP FPT (HOSE: FPT) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 (người sở hữu 5 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.

* Ngày 24/6, CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (UPCoM: VIN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.

* Ngày 30/6, CTCP Cảng Hải Phòng (HNX: PHP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.

* Ngày 28/6, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UPCoM: HEP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 879 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.

* Ngày 28/6, Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP (HNX: DTK) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/6.