46 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 23 đến 27/5

NDO -

Danh sách 46 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 23 đến 27/5, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 15/6, CTCP Dịch vụ Bến Thành (HNX: BSC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.

* Ngày 15/6, CTCP Thông Quảng Ninh (UPCoM: TQN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 4.627 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.

* Ngày 20/6, CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí (UPCoM: PBT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 687 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.

* Ngày 20/6, CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (UPCoM: VPW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 255,41 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.

* Ngày 30/6, CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DVW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.

* CTCP Enteco Việt Nam (HNX: GMA) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/5.

* Ngày 10/6, CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (HNX: GIC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:66 (người sở hữu 100 CP được nhận 66 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:84 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 84 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* Ngày 10/6, CTCP Thủy điện Đăk Đoa (UPCoM: HPD) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* Ngày 15/6, CTCP Cảng An Giang (HNX: CAG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 290 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* Ngày 24/6, CTCP Dược Hà Tĩnh (UPCoM: HDP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* CTCP Đầu tư - Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 (HNX: DC2) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* Ngày 14/6, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 4/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* Ngày 10/6, CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (UPCoM: APF) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* Ngày 17/6, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:4 (người sở hữu 10 CP được nhận 4 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* Ngày 22/6, CTCP Sông Đà 505 (HNX: S55) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (HNX: VC2) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18 (người sở hữu 100 CP được nhận 18 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* Ngày 10/6, CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/5.

* Ngày 24/6, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 8/6, CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 15/6, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (UPCoM: PTH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 17/6, CTCP Môi trường Nam Định (UPCoM: MND) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 560 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 16/6, CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (UPCoM: CMK) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/5.

* Ngày 6/6, CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ (UPCoM: BSP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 9/6, CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn (UPCoM: SSU) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 15/6, CTCP Bia Hà Nội - Nam Định (UPCoM: BBM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 24/6, CTCP Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 10/6, CTCP Phân lân Ninh Bình (HNX: NFC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* CTCP Điện lực Khánh Hòa (HOSE: KHP) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:25 (người sở hữu 1.000 CP được nhận 25 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 30/6, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 558,7 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 27/6, CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE: TPC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 24/6, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HOSE: VCG) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 27/6, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.250 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (UPCoM: TOS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15,679735 (người sở hữu 100 CP được nhận 15,679735 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 6/6, CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 4.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/5.

* Ngày 25/8, CTCP Viễn thông FPT (UPCoM: FOX) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 8/6, CTCP Merufa (UPCoM: MRF) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 2/6, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 14/6, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 9/6, CTCP Vật tư - TKV (UPCoM: MTS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 31/5, CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (UPCoM: TMG) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 3.700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 7/6, CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (UPCoM: DNL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 3/6, CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng (UPCoM: CPH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.640 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.

* Ngày 8/6, CTCP Công trình đô thị Nam Định (UPCoM: UMC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 24/5.