32 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 27/6 đến 1/7

NDO -

Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 27/6 đến 1/7,  có 32 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 15/7, CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam (HOSE: TYA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/7.

* Ngày 15/7, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (HOSE: SVC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/7.

* Ngày 15/7, CTCP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/7.

* Ngày 15/7, CTCP Cảng Đồng Nai (HOSE: PDN) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/7.

* Ngày 4/8, CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (UPCoM: QSP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/7.

* Ngày 29/7, CTCP Thế giới số (HOSE: DGW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/7.

* CTCP Thế giới số (HOSE: DGW) Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:80 (người sở hữu 100 CP được nhận 80 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/7.

* CTCP Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/7.

* Ngày 15/7, CTCP Công trình đô thị Sóc Trăng (UPCoM: USD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 320 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/7 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/7.

* Ngày 21/7, CTCP Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh (UPCoM: MBN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 550 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7.

* Ngày 2/8, CTCP Đầu tư Điện lực 3 (HNX: PIC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7.

* Ngày 21/7, CTCP Cảng Cam Ranh (HNX: CCR) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7.

* Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HOSE: VCG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7.

* Ngày 15/7, CTCP Kim khí Miền Trung (HNX: KMT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7.

* Ngày 15/7, CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) (HOSE: VPS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/6.

* Ngày 8/7, CTCP Sadico Cần Thơ (HNX: SDG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/6.

* CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/6.

* Ngày 15/7, CTCP Ắc-quy Tia sáng (HNX: TSB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/6.

* Ngày 20/7, CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương (UPCoM: BT1) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.350 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/6.

* Ngày 12/8, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (UPCoM: VGT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/6.

* Ngày 25/7, CTCP Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/6.

* Ngày 15/7, CTCP Vinafreight (HNX: VNF) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/6.

* Ngày 28/7, Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/6.

* CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/6.

* Ngày 28/7, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.203 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6.

* Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (HNX: DNM) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6.

* Ngày 15/7, CTCP Nhựa - Bao bì Vinh (HNX: VBC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6.

* Ngày 15/7, CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (UPCoM: PTP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6.

* CTCP Tập đoàn Cotana (HNX: CSC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25:3 (người sở hữu 25 CP được nhận 3 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6.

* Ngày 28/7, CTCP Cảng Quảng Ninh (UPCoM: CQN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6.

* Ngày 7/7, CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (UPCoM: NBT) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6.

* Ngày 12/7, CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (UPCoM: BDT) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 26 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6.

* Ngày 12/7, CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (UPCoM: BDT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,092 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6.

* Tổng Công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6.