31 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 9 đến 13/5

NDO -

Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 9 đến 13/5, có 31 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 25/5, CTCP Cơ khí Xăng dầu (HNX: PMS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.400 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5.

* Ngày 26/5, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 4/2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5.

* Ngày 26/5, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5.

* Ngày 8/6, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (HNX: SED) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5.

* Ngày 1/6, CTCP Thủy điện Miền Trung (HOSE: CHP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5.

* Ngày 31/5, CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 10.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5.

* Ngày 26/5, Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCP (UPCoM: HUG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5.

* Ngày 30/5, CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (HNX: VCM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5.

* Ngày 16/6, CTCP Nước sạch Bắc Ninh (UPCoM: BNW) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5.

* Ngày 10/6, Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5.

* CTCP Địa ốc First Real (HOSE: FIR) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 15.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 2 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5.

* CTCP Địa ốc First Real (HOSE: FIR) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14,999 (người sở hữu 100 CP được nhận 14,999 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5.

* Ngày 25/5, CTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (UPCoM: VNX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5.

* Ngày 25/5, CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (HNX: CLM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5.

* Ngày 31/5, CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (HNX: INN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/5.

* Ngày 26/5, CTCP Cấp nước Thủ Đức (HOSE: TDW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/5.

* Ngày 25/5, CTCP Lưới thép Bình Tây (UPCoM: VDT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/5.

* Ngày 13/6, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.350 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/5.

* Ngày 26/5, CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (HOSE: VIP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/5.

* Ngày 27/5, CTCP Đường sắt Hà Hải (UPCoM: HHR) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.350 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/5.

* Ngày 15/6, CTCP Nước sạch Bắc Giang (UPCoM: BGW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 458 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/5.

* Ngày 23/5, CTCP 715 (UPCoM: BMN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/5.

* Ngày 31/5, CTCP Minh Hưng Quảng Trị (HOSE: GMH) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/5.

* CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:45 (1 CP là 1 quyền, 100 quyền được mua 45 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5.

* CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:39 (người sở hữu 100 CP được mua 45 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5.

* Ngày 27/5, CTCP Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal - Vnsteel (UPCoM: VGL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5.

* Ngày 26/5, CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5.

* Ngày 24/5, CTCP Hóa An (HOSE: DHA) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5.

* Ngày 24/5, CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (HNX: TET) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5.

* Ngày 11/8, CTCP Thống Nhất (HNX: BAX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5.

* Ngày 20/5, CTCP Dệt may 29/3 (UPCoM: HCB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/5.