30 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 6 đến 10/6

NDO -

Danh sách 30 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 6 đến 10/6, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 30/6, CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (UPCoM: FOC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 8.000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/6.

* Ngày 30/6, CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (UPCoM: TMW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/6.

* Ngày 12/7, CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/6.

* Ngày 20/6, CTCP Cấp nước Gia Định (HNX: GDW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/6.

* Ngày 27/6, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/6.

* Ngày 6/7, CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNX: THT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/6.

* CTCP Xây dựng DIC Holdings (HOSE: DC4) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1, (người sở hữu 20 CP được nhận 1 CP mới) ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/6.

* Ngày 30/6, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/6.

* Ngày 28/6, CTCP Kỹ thuật và Ô-tô Trường Long (HOSE: HTL) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/6.

* Ngày 20/6, CTCP Khoáng sản Á Châu (HNX: AMC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/6.

* CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (HOSE: DBD) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 (người sở hữu 10 CP được nhận 3 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/6.

* Ngày 30/6, CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (UPCoM: BRS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/6.

* Ngày 29/6, CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (UPCoM: MVC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 570 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 30/6, CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 30/6, CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 29/6, CTCP Dược Vật tư Y Tế Thanh Hóa (UPCoM: DTH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.

* Ngày 20/6, CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (UPCoM: HSP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 815 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 30/6, CTCP Hải Minh (HNX: HMH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 15/6, CTCP Công nghiệp Ô-tô - Vinacomin (UPCoM: VMA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 22/6, CTCP Bao bì Biên Hòa (HOSE: SVI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 23/6, CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.260 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 17/6, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 17/6, CTCP Everpia (HOSE: EVE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE: VPG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 22/6, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 2 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/6.

* Ngày 8/7, CTCP Đường sắt Hà Thái (UPCoM: HTR) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.120 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/6.

* Ngày 24/6, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (HOSE: PGI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/6.

* Ngày 17/6, CTCP Pin Hà Nội (HNX: PHN) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/6.

* Ngày 17/6, CTCP Pin Hà Nội (HNX: PHN) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/6.