25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 27/11 đến 3/12

NDO -

Trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, có 25 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 27/11 đến 3/12.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 22/12, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (UPCoM: GND) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 3/12 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 6/12.

* Ngày 22/12, CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3/12 và ngày ĐKCC là 6/12.

* Ngày 20/1/2022, CTCP Sơn Hải Phòng (UPCoM: HPP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2/12 và ngày ĐKCC là 3/12.

* Ngày 16/12, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2/12 và ngày ĐKCC là 3/12.

* CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (UPCoM: SBM) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 CP được nhận 5 CP mới), ngày GDKHQ là 1/12 và ngày ĐKCC là 2/12.

* Ngày 15/12, CTCP Nước sạch Thái Nguyên (UPCoM: TNW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 570 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30/11 và ngày ĐKCC là 1/12.

* Ngày 15/12, CTCP Xi măng La Hiên VVMI (HNX: CLH) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30/11 và ngày ĐKCC là 1/12.

* CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày GDKHQ là 30/11 và ngày ĐKCC là 1/12.

* Ngày 15/12, CTCP In Hàng Không (UPCoM: IHK) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30/11 và ngày ĐKCC là 1/12.

* CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (HOSE: TCD) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày GDKHQ là 30/11 và ngày ĐKCC là 1/12.

* Ngày 15/12, CTCP Thiết bị (UPCoM: MA1) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30/11 và ngày ĐKCC là 1/12.

* Ngày 27/12, CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (UPCoM: SEP) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* Ngày 22/12, CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 424 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* Ngày 15/12, CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (UPCoM: SAC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9 (người sở hữu 100 CP được hưởng 9 CP mới), ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* Ngày 14/12, CTCP Khoáng sản FECON (HOSE: FCM) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* CTCP Khoáng sản FECON (HOSE: FCM) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được hưởng 1 CP mới), ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* Ngày 20/1/2022, CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (UPCoM: THP) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* Ngày 15/12, CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* Ngày 15/12, CTCP Sông Ba (HOSE: SBA) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* Ngày 20/12, CTCP Địa ốc Sài Gòn (HOSE: SGR) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* Ngày 7/12, CTCP Lệ Ninh (UPCoM: LNC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 35 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* Ngày 22/12, CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* Ngày 15/12, CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (HOSE: YBM) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.

* Ngày 22/12, CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29/11 và ngày ĐKCC là 30/11.