18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 9 đến 13/8

NDO -

Trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 2 đến 6/8, có 18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 1/9, CTCP Hãng sơn Đông Á (HNX: HDA) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 13-8 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 16-8.

* Ngày 6/9, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX: PSW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-8 và ngày ĐKCC là 16-8.

* Ngày 30/8, CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 13-8 và ngày ĐKCC là 16-8.

* Ngày 30/8, CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI (UPCoM: CKD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-8 và ngày ĐKCC là 13-8.

* Ngày 27/8, CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-8 và ngày ĐKCC là 13-8.

* Ngày 10/9, CTCP Bibica (HNX: BBC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-8 và ngày ĐKCC là 12-8.

* Ngày 23/8, CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (UPCoM: XDH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-8 và ngày ĐKCC là 12-8.

* Ngày 30/8, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (UPCoM: TQW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-8 và ngày ĐKCC là 12-8.

* Ngày 31/8, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-8 và ngày ĐKCC là 11-8.

* CTCP CENCON Việt Nam (UPCoM: CEN) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:2, giá 10.000 đồng/CP (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 2 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 10-8 và ngày ĐKCC là 11-8.

* Ngân hàng TMCP Bắc Á (HNX: BAB) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:63 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 63 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 10-8 và ngày ĐKCC là 11-8.

* Ngày 20/8, CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel (UPCoM: VTK) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-8 và ngày ĐKCC là 11-8.

* CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel (UPCoM: VTK) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 10-8 và ngày ĐKCC là 11-8.

* Ngày 30/8, CTCP EVN Quốc tế (UPCoM: EIC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-8 và ngày ĐKCC là 10-8.

* Ngày 31/8, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (UPCoM: ND2) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-8 và ngày ĐKCC là 10-8.

* Ngày 20/8, CTCP May Nam Định (UPCoM: NJC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-8 và ngày ĐKCC là 10-8.

* Ngày 9/9, CTCP Cảng Quảng Ninh (UPCoM: CQN) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-8 và ngày ĐKCC là 10-8.

* Ngày 25/8, CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-8 và ngày ĐKCC là 10-8.