Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến ngày 5/9

Thứ Hai, 30-08-2021, 06:52
Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời hạn thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021 sẽ kết thúc vào 17 giờ ngày 5/9.

Để thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT), thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp đăng nhập vào địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh lưu ý, điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT được tiến hành trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã ĐKXT ban đầu khi đăng ký dự thi THPT.

Trong trường hợp điều chỉnh nguyện vọng lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc sửa sai, bổ sung các nội dung liên quan đến ưu tiên, đối tượng, khu vực ưu tiên, thí sinh phải khai chính xác thông tin trên mẫu phiếu Phụ lục 2 của Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ và nộp bổ sung kinh phí tương ứng với số lượng nguyện vọng tăng thêm so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

Thí sinh phải sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng ĐKXT, kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến thí sinh sau khi thí sinh đề nghị điểm tiếp nhận hồ sơ sửa sai, bổ sung thông tin.

Khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo, nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Thí sinh phải phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến, sau đó thoát khỏi phần mềm điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã điều chỉnh.

Thời gian thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng sẽ kết thúc vào 17 giờ ngày 5/9.

Sau đó, từ ngày 13 đến 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội đồng tuyển sinh các trường thực hiện xét tuyển và lọc ảo toàn quốc. Dự kiến, trước 17 giờ ngày 16/9, kết quả trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố tới thí sinh.

LÊ HÀ