Kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Thứ Hai, 22-11-2021, 20:45
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai nằm trong tòa nhà trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai.

Chiều 22/11, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, tại kỳ họp thứ 8, khóa 11, cơ quan này đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Vy Vũ Hồng Thảo, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh theo thẩm quyền.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai xác định, đồng chí Vy Vũ Hồng Thảo với vai trò Đảng ủy viên cùng chịu trách nhiệm với những vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ trong lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở cơ quan, nội bộ thiếu thống nhất, có diễn biến tư tưởng và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo.

Với vai trò Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Vy Vũ Hồng Thảo đã vi phạm các quy định về công tác quản lý văn thư, quy định về đánh giá cán bộ, công chức đối với Văn phòng sở. Ngoài ra, với vai trò Phó Giám đốc Sở phụ trách tài chính và thời điểm là Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tài chính; tác phong thiếu gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, vi phạm Quy định số 08-QĐ/TU ngày 11/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về văn hóa trong Đảng và văn hóa nơi công sở.

Những vi phạm của đồng chí Vy Vũ Hồng Thảo làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng, cơ quan Sở Nội vụ và uy tín cá nhân đồng chí. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Vy Vũ Hồng Thảo bằng hình thức Khiển trách.

Đối với đồng chí Nguyễn Thanh Tú, với vai trò Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu đối với khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế dân chủ cơ sở cơ quan, nội bộ thiếu thống nhất, có diễn biến tư tưởng và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo.

Với vai trò Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Tú lãnh đạo, điều hành không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở cơ quan; sửa đổi các quy chế làm việc, quy định chế độ làm việc của các đơn vị trực thuộc không đúng quy định, dẫn đến nội bộ Sở Nội vụ thiếu thống nhất; vi phạm trong thực hiện quy định về công tác cán bộ, thi đua - khen thưởng và nguyên tắc tài chính.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thanh Tú theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm đối với đồng chí Tạ Quang Trường, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ) và đồng chí Trần Thị Ái Liên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

THIÊN VƯƠNG