Thành lập Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

Chủ Nhật, 05-07-2020, 02:32

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam vừa ký Quyết định thành lập Ban tổ chức Ðại hội Thể thao Ðông - Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Ðại hội Thể thao người khuyết tật Ðông - Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) vào năm 2021, tổ chức tại Việt Nam.

Theo đó, Ban tổ chức SEA Games 31 có 35 thành viên và Ban tổ chức ASEAN Para Games 11 bao gồm 25 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện làm Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ban tổ chức của hai đại hội hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo với các nhiệm vụ chính: xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai các kế hoạch, dự án chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; giúp Ban Chỉ đạo xác định, thống nhất nội dung, địa điểm và thời gian thi đấu cụ thể của SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11...

SEA Games 31 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11, đầu tháng 12- 2021, có 36 môn (số môn trong chương trình thi đấu chính thức của Ô-lim-pích và ASIAD, chiếm khoảng hai phần ba tổng số môn). ASEAN Para Games 11 dự kiến tổ chức cuối tháng 12-2021, có 14 môn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định cụ thể các môn và báo cáo Ban Chỉ đạo quyết định. Bên cạnh địa điểm tổ chức chính tại Hà Nội, có các tỉnh, thành phố tổ chức một số môn của hai đại hội là: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Ðịnh, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

PV