Nhiều vi phạm, 3 nhà đầu tư bị phạt gần 400 triệu đồng

Thứ Bảy, 26-03-2022, 08:20
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 nhà đầu tư, gồm: Công ty cổ phần Rạng Đông Holding, bà Bùi Thị Xuân, Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc với tổng số tiền phạt lên tới 395 triệu đồng, do các vi phạm: báo cáo có nội dung sai lệch; không công bố thông tin; không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật...

Theo đó, Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (địa chỉ trụ sở chính tại 190 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP Hồ Chí Minh), bị phạt hành chính theo Quyết định số 47/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng, do báo cáo có nội dung sai lệch.

Trước đó, giải trình của Công ty tại văn bản số 130/RDP/2021 ngày 6/7/2021 (về việc cập nhật lại tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An không phải là hoạt động mua bán cổ phần và cũng không thuộc các trường hợp công bố thông tin bất thường) có nội dung sai lệch với thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Công ty phải khắc hậu quả bằng biện pháp buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cùng với đó, Công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về Quyết định Hội đồng quản trị số 01/2020/HĐQT-QĐ ngày 23/3/2020 theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015.

Tổng số tiền Công ty cổ phần Rạng Đông Holding phải nộp phạt là 170 triệu đồng.

* Bà Bùi Thị Xuân (địa chỉ tại 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 149/QĐ-XPVPHC, số tiền 125 triệu đồng, vì không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 5/4/2021, bà Bùi Thị Xuân đã thực hiện giao dịch mua 3.185.000 cổ phiếu SVN của Công ty cổ phần Tập đoàn VEXILLA Việt Nam dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 2.365.000 cổ phiếu SVN lên 5.550.000 cổ phiếu SVN (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 11,26% lên 26,43% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn VEXILLA Việt Nam) nhưng bà Bùi Thị Xuân không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Cùng hình thức phạt tiền, bà Bùi Thị Xuân phải khắc phục hậu quả bằng biện pháp: buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm; buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

* Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc (địa chỉ tại số 8 Lo TT03 khu đô thị Hải Đăng City ngõ 2 Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 51/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng, vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc (mã chứng khoán: HKB) đã không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2019, năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét;

Cùng với đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã soát xét; Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 được kiểm toán; Báo cáo tài chính quý I/2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

THIÊN HƯƠNG