Ươm mầm từ khát vọng trẻ

Lời tòa soạn - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên nói chung, phát triển đảng từ đoàn viên nói riêng.
0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên Bùi Thị Kiều tuyên thệ trong Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Đảng bộ Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: PHAN CÔNG MINH
Sinh viên Bùi Thị Kiều tuyên thệ trong Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Đảng bộ Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: PHAN CÔNG MINH

Những năm gần đây, việc phát hiện, bồi dưỡng đảng viên trẻ càng được Đảng ta quan tâm chú trọng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008, xác định: Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% số đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên. Tuy nhiên, sự vận động của đời sống cho thấy công tác phát triển đảng nhằm tạo nên sự kết nối và chuyển giao thế hệ trong Đảng cần được tiếp sức mạnh mẽ hơn nữa trong cả hệ thống.