Chính sách-Cuộc sống

Năng lực thực thi chính sách

Tính đến ngày 8/4/2024, sau hơn một năm thực hiện, gói 120.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội chỉ mới giải ngân được khoảng 5,8%, tương đương 7.000 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Khu nhà ở xã hội Đặng Xá - Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh | KHÁNH AN
Khu nhà ở xã hội Đặng Xá - Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh | KHÁNH AN

Gói tín dụng ưu đãi này là một phản ứng chính sách quan trọng nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, mọi chính sách chỉ tốt ngang bằng với việc nó được thực thi như thế nào trong cuộc sống. Việc giải ngân chậm trễ có thể mang lại nhiều hậu quả.

Trước hết, đó là gây ra độ trễ trong việc xây dựng và cung cấp nhà ở xã hội cho những người dân đang có nhu cầu, làm tăng gánh nặng tài chính và áp lực lên các hộ gia đình có thu nhập thấp hoặc trung bình, những người đang chờ đợi một giải pháp nhà ở khả thi với chi phí phải chăng. Tác động kích thích kinh tế mà gói tín dụng này có ý định tạo ra có thể bị suy giảm bởi đầu tư vào xây dựng nhà ở xã hội không chỉ tạo ra việc làm mà còn thúc đẩy nhu cầu cho các ngành công nghiệp liên quan như vật liệu xây dựng, thiết bị và dịch vụ.

Quá trình giải ngân chậm trễ, kéo dài còn có thể tạo điều kiện cho tham nhũng và lãng phí tài nguyên. Sự không rõ ràng trong quy trình và chậm trễ có thể tạo ra cơ hội cho việc sử dụng sai mục đích khoản tiền này, giảm giá trị thực sự của gói tín dụng. Cùng với đó, sự chậm trễ làm giảm sức hấp dẫn của thị trường nhà ở xã hội đối với các nhà đầu tư tư nhân, ảnh hưởng đến việc huy động vốn từ các nguồn tư nhân cho các dự án nhà ở xã hội trong tương lai; có thể dẫn đến giảm sút niềm tin vào khả năng của Chính phủ trong thực hiện các chính sách và dự án lớn, ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân tại các dự án phát triển xã hội và kinh tế khác trong tương lai.

Các hậu quả nói trên cho thấy tầm quan trọng của việc thực thi chính sách một cách hiệu quả và kịp thời, đặc biệt là đối với các dự án có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội và phát triển kinh tế.

Cải thiện năng lực thực thi chính sách ở Việt Nam đòi hỏi một quá trình đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, tăng cường tính minh bạch, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ và tạo điều kiện cho sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan Nhà nước cùng sự tham gia của cộng đồng. Những giải pháp cơ bản nhất cần được quan tâm triển khai, đó là:

Thứ nhất, cải cách hệ thống hành chính và đơn giản hóa thủ tục pháp lý. Cần tập trung đơn giản hóa các thủ tục hành chính và pháp lý để làm cho quá trình thực thi chính sách được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Kiên quyết cắt giảm bớt các quy định không cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các chính sách mới một cách linh hoạt và kịp thời.

Thứ hai, tăng cường tính minh bạch và chống tham nhũng. Phát triển và thực thi mạnh mẽ các biện pháp chống tham nhũng, bao gồm việc thiết lập các cơ chế giám sát độc lập và tăng cường minh bạch trong quá trình ra quyết định và thực thi chính sách. Cần khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ trong việc giám sát và báo cáo các hành vi không minh bạch và tham nhũng.

Thứ ba, nâng cao năng lực và kỹ năng cho cán bộ thực thi. Đầu tư vào việc đào tạo và phát triển năng lực cho cán bộ thực thi chính sách ở mọi cấp, từ trung ương đến địa phương, bao gồm việc cung cấp các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý, phân tích chính sách và giải quyết vấn đề; cung cấp kiến thức về các tiêu chuẩn và kinh nghiệm quốc tế.

Thứ tư, tạo điều kiện cho sự tham gia của cộng đồng và tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành. Khuyến khích và tạo điều kiện cho sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong quá trình phát triển và thực thi chính sách; thiết lập các diễn đàn đối thoại, thu thập ý kiến đóng góp và phản hồi từ công chúng. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp, giao tiếp giữa các cấp, các ngành để bảo đảm sự nhất quán và hiệu quả trong việc triển khai chính sách.

Cuối cùng, nâng cao năng lực thực thi chính sách là rất quan trọng để các chính sách được triển khai hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra. Khi năng lực thực thi mạnh mẽ, Nhà nước có thể phản ứng nhanh chóng và linh hoạt với các thách thức mới, đồng thời tối ưu hóa được việc sử dụng nguồn lực công. Trong một thế giới ngày càng phức tạp, khả năng thích ứng và thực hiện các chính sách một cách hiệu quả chính là chìa khóa để đạt được sự phát triển bền vững và công bằng xã hội.