Hỏi nhà sử học

Hỏi: Một bài thơ được coi là nổi tiếng của Trần Quang Khải trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông có nhắc đến địa danh Chương Dương, Hàm Tử. Xin được hỏi Chương Dương, Hàm Tử nay thuộc địa danh nào? phungthuy@cstd.vn

Hỏi các nhà sử học

Hỏi: Dân gian có câu: Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ / Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn / Ðài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn / Hỏi ai gây dựng nên non nước này. Xin cho biết vài nét về lịch sử Tháp Bút? phungthuy@cstd.vn
back to top