Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Mang khí thế Ðiện Biên Phủ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng oanh liệt ở Điện Biên Phủ - như Bác Hồ đánh giá: “ là cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”.
0:00 / 0:00
0:00
Khách tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh | MẠNH TRƯỜNG
Khách tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh | MẠNH TRƯỜNG

Vì vậy, chúng ta hiểu rõ vì sao nhiều nước vốn là thuộc địa của Pháp ở châu Phi đã vùng lên giành được độc lập và khi đón các đoàn đại biểu nước ta sang thăm, họ cùng hô vang: “Việt Nam - Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh!”.

Với cách mạng nước ta, chiến thắng Điện Biên Phủ đặt nền tảng quan trọng, tạo đà tiến tới bằng sức mạnh lớn lao, cổ vũ dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, non sông liền một dải vào ngày 30/4/1975 để từ đó cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bước sang trang sử mới, chúng ta càng thấm thía lời Bác Hồ cảnh báo ngày 8/5/1954 trong Thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ. Với tầm nhìn chiến lược, Bác chỉ rõ: “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu”.

“Mới là bắt đầu” vì đế quốc Mỹ đang rập rình thay chân Pháp để cai trị miền nam; “mới là bắt đầu” vì chúng ta còn phải chiến đấu để giành độc lập, tự do trong phạm vi cả nước! “Mới là bắt đầu” vì sau khi chiến đấu đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược, nhân dân ta sẽ đứng trước bộn bề gian khó, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại cơ sở hạ tầng, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Trong khi đó, không ít thế lực xấu vẫn nuôi toan tính gây khó dễ cho Việt Nam thực hiện đường lối độc lập, tự chủ...

Làm theo lời chỉ bảo của Bác Hồ, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bằng bản lĩnh chính trị dạn dày, Đảng ta kiên định xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đề ra Cương lĩnh đổi mới toàn diện đất nước từ Đại hội VI (năm 1986). Qua 7 kỳ Đại hội, với sự đồng thuận ủng hộ rộng lớn của nhân dân, sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, chúng ta lần lượt vượt qua nhiều khó khăn, thách đố, thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử - như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Song, đó đây, đang xuất hiện những trạng thái tiêu cực đan xen: bệnh kiêu ngạo thành tích; bệnh chủ quan duy ý chí; bệnh trông chờ, ỷ lại; bệnh đùn đẩy trách nhiệm; bệnh sợ khó, sợ khổ, kết hợp với vấn nạn tham nhũng, quan liêu, đã và đang là rào cản lớn trên con đường tiến lên của cách mạng. Bác Hồ từng cảnh báo: “Đề ra những luận cương dài dặc và thông qua những nghị quyết rất kêu để sau Đại hội đưa vào viện bảo tàng như từ trước vẫn làm thì chưa đủ. Chúng ta cần có biện pháp cụ thể”.

Một trong những biện pháp cụ thể và cấp bách hiện nay - đó là các ngành, các cấp từ Trung ương tới địa phương cần khẩn trương rà soát những “lỗ hổng” trong các cơ chế, chính sách đã có để bổ sung kịp thời, đi liền đó là việc tổ chức triển khai quyết liệt nhiệm vụ đã đề ra. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân đội và nhân dân ta đã hợp sức thực hiện nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nguy hiểm là “kéo pháo vào”, rồi lại phải “kéo pháo ra” để bảo đảm mục tiêu “đánh chắc, tiến chắc”; nhờ đó, chiến trường đã giành thắng lợi huy hoàng. Tinh thần ấy, ý chí ấy cần được vận dụng và phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay, biến khát vọng xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc sớm thành hiện thực!