Ðăng "hòm"

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường miền nam, mỗi đơn vị quân Giải phóng từ đại đội trở lên đều có một hòm thư riêng để giữ bí mật phiên hiệu, địa điểm đóng quân.
back to top