Khơi dậy khát vọng phát triển tam nông

LTS - Nghị quyết số 19-NQ/TW (Nghị quyết số 19) Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được ban hành xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế; nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển, quyết định sự thành công trong tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La trồng giống mận Rubi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Ngọc Tuấn
Người dân xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La trồng giống mận Rubi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Ngọc Tuấn

-Nâng cao toàn diện đời sống của cư dân nông thôn

-Giải pháp giảm nghèo đa chiều cho Việt Nam

-Nông dân tính chuyện làm ăn lớn