CÙNG TRẺ EM KIẾN TẠO NGÀY MAI

Lời tòa soạn - Trong số các quyền được quy định trong Luật Trẻ em, quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội cũng như quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ là những quyền khó được lượng hóa trong thực thi.
0:00 / 0:00
0:00
Tổ chức phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" là một hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước vào các hoạt động chính trị, xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em. Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tổ chức phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" là một hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước vào các hoạt động chính trị, xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em. Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tạo nên cơ hội để trẻ em tham gia lĩnh vực truyền thông, đăng đàn tại những diễn đàn "lấy trẻ em làm trung tâm"... là hướng đi cần thiết. Bởi, khi trẻ em được cất lên tiếng nói của mình, được lắng nghe, chia sẻ và đối thoại, các em đủ tự tin để khám phá tri thức, trở thành người kiến tạo thế giới ngày mai tốt đẹp hơn.