Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Vũ Lập (CHLB Đức), Nguyễn Trọng Đồng (Đác Lắc), Lê Bá Cảnh (Lâm Đồng); Bùi Khắc Viên, Nguyễn Hữu Doanh (Thanh Hóa); Phương Hữu Hội, Đặng Hùng Chính (Bắc Ninh); Nguyễn Văn Uyển, Nguyễn Văn Bằng, Bùi Văn Phẩm (Phú Thọ); Nguyễn Trọng An, Kiều Văn Chương, Lương Đình Khoa (Hà Nội); Hoàng Hải Lâm, Lê Quang Bảo (Quảng Trị); Nguyễn Trí Cần (Quảng Bình); Trần Đình Nhân (Quảng Ninh); Nguyễn Thị Việt Nga, Phạm Minh Tâm (Hải Dương); Phạm Thị Tuyết (Thái Bình); Hồ Thị Hải Âu (TP Hồ Chí Minh),…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Nguyễn Hưng Hải (Phú Thọ); Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Viết Lợi (Nghệ An); Đinh Công Luyện (Hà Nội); Trần Hữu Trạch, Phạm Quý Tích (Hải Dương); Võ Văn Hiên (Lâm Đồng); Trần Ích, Lê Quang Miêng (Bắc Ninh); Vương Phượng (Quảng Ninh); Trần Anh Tuấn (Bắc Giang); Nguyễn Khắc Dũng (TP Hồ Chí Minh); Lê Nguyên Hồng (Quảng Trị); Đinh Văn Chiêm (Ninh Bình); Chu Kim Dung (Trà Vinh)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Trần Đăng Thuật, Tú Anh (Hà Nội); Nguyễn Văn Kính (Nghệ An); Nguyễn Đức Tín (Hà Nam); Võ Văn Hiên (Lâm Đồng); Vũ Huế (Đồng Nai); Đặng Lợi (Bắc Ninh); Lê Minh Hải, Nguyễn Hữu Ích (Vĩnh Phúc); Ninh Đức Hậu, Nguyễn Khắc Thiệu (Ninh Bình); Phạm An Hòa (TP Hồ Chí Minh); Hoàng Hải Lâm (Quảng Trị); Đỗ Tấn Ngọc, Trần Văn Toàn (Quảng Ngãi); Nguyễn Tấn Tuấn, Nguyễn Trung Thành (Bình Định); Hoàng Đăng Du (Kon Tum); Nguyễn Minh Hoan (Hải Dương); Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng); Nguyễn Hữu Trí (Hưng Yên); Nguyễn Văn Nhiếp (Đác Lắc)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Đỗ Tấn Ngọc, Bùi Huyền Tương (Quảng Ngãi); Cao Xuân Thái (Tuyên Quang); Nguyễn Văn Hùng, Đào Ngọc Chung, Đỗ Danh Liêm (Hà Nội); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Nguyễn Hưởng (Bắc Giang); Nguyễn Đình Xán, Lê Tiến Kiện (Phú Thọ); Lê Minh Hải (Vĩnh Phúc); Nguyễn Trường Thọ (Nghệ An); Ngô Thị Học, Đào Ngọc Đệ (Hải Phòng); Bùi Ngọc Linh Quyên (TP Hồ Chí Minh); Phạm Ánh (Bình Định); Bút Ngữ (Thái Bình); Nguyễn Minh Hoan (Hải Dương); Đỗ Minh Đởm (Nam Định)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Nguyễn Tiến Bình, Nguyễn Đức Duy (Hà Nội); Phạm Ngọc Kim, Phúc Hợp (Thanh Hóa); Nguyễn Bùi Lam (Nghệ An); Sơn Trà (Bắc Ninh); Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Huy Trợ, Lê Văn Lạo (Quảng Ninh); Phạm Thư Bột (Hải Phòng); Phạm Quý Tích, Nguyễn Minh Hoan, Hoàng Minh Tuấn (Hải Dương); Đỗ Văn Lượng (Bắc Giang); Nguyễn Đức Chuyên (Tuyên Quang); Trần Hoàng (TP Hồ Chí Minh); Đặng Minh Xuyên (Lạng Sơn); Nguyễn Duy Trinh, Tống Xuân Điển (Ninh Bình)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Nguyễn Đức Hậu (TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Hưởng, Đỗ Nhiệm (Bắc Giang); Nguyễn Trường Thọ, Đặng Duy Quyết (Nghệ An); Nguyễn Văn Thú, Đỗ Trọng An (Ninh Bình); Nguyễn Minh Hoan, Nguyễn Siêu Việt, Nguyễn Hiền Khiêm, Phạm Quý Tích (Hải Dương); Bùi Ngọc Hồng, Võ Đình Chí (Hà Tĩnh); Lê Huy Diễn (Phú Thọ); Phạm Văn Thành (Yên Bái); Trần Đăng Thuật, Hồng Nguyên (Hà Nội); Phùng Nhân Anh (Hưng Yên)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Lê Văn Chới, Hồ Luân, Nguyễn Trường Thọ (Nghệ An); Lê Tân (TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Minh Hoan (Hải Dương); Đỗ Văn Từ, Nguyễn Quang Vinh (Phú Thọ); Mai Văn Yên (Thanh Hóa); Vương Đình Thức (Hà Nội); Phạm Minh Giang (Thái Bình); Hoàng Minh (Bắc Giang); Lê Đình Sanh (Đà Nẵng); Lê Minh Hải (Vĩnh Phúc); Đinh Văn Chiêm (Ninh Bình)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Nguyễn Tiến Lộc (Bắc Giang); Hồng Nguyên, Trần Hoan (Hà Nội); Nguyễn Siêu Việt, Hoàng Minh Tuấn (Hải Dương); Lê Đào Gia (Hà Tĩnh); Trần Ích, Nguyễn Văn Vượng (Bắc Ninh); Bùi Đức Vinh, Trần Hồng Hải (Nam Định); Lê Thanh Tịnh (Đà Nẵng); Bùi Đình Kỳ (TP Hồ Chí Minh); Vũ Thị Minh Thúy (Thanh Hóa); Trịnh Hữu Thịnh, Phan Thành Minh (Đà Lạt); Bùi Huyền Tương (Quảng Ngãi)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Nguyễn Quốc Khánh, Đỗ Xuân Thu (Phú Thọ); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Vũ Huế, Nguyễn Quốc Hoàn (Đồng Nai); Đặng Lợi (Bắc Ninh); Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Minh Hải, Đoàn Công Thành (Vĩnh Phúc); Bùi Thị Điệp, Đặng Đình Bình (Hà Nội); Bùi Ngọc Linh Quyên (TP Hồ Chí Minh); Phan Thế Hạo (Thái Bình); Nguyễn Khắc Hòe (Hưng Yên); Phạm Ngọc Linh (Nam Định); Nguyễn Thị Nhị (Hải Dương); Nguyễn Đức Chuyên (Tuyên Quang)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Nguyễn Sơn Hải (Quảng Ninh); Nguyễn Minh Hoan, Hồ Văn Long, Nguyễn Xuân Bối (Hải Dương); Hồng Nguyên, Đỗ Danh Liêm, Chu Bá Cát (Hà Nội); Trịnh Hữu Thịnh (Hòa Bình); Hoàng Vân, Phạm Ngọc Linh (Nam Định); Sơn Trà (Bắc Ninh); Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Đăng Bá, Xuân Lộc, Nguyễn Huy Điển (Nghệ An)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Đăng Lợi, Phạm Thuận Thành (Bắc Ninh); Phạm Ánh (Bình Định); Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương); Lê Minh Hải (Vĩnh Phúc); Nguyễn Trường Thọ (Nghệ An); Dương Văn Mưu, Nguyễn Anh Đào (Thái Nguyên); Ninh Đức Hậu (Ninh Bình); Vũ Thế Hùng, Dương Phương Toại (Quảng Ninh); Tô Phục Hưng (Cần Thơ); Nguyễn Minh Khiêm (Thanh Hóa); Đỗ Văn Dinh (Lào Cai)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Võ Văn Minh (Đà Nẵng); Trần Như Thức (Hà Nam); Nguyễn Hữu Ích (Vĩnh Phúc); Lê Quang Dung (Thanh Hóa); Phạm Thị Đoan Trang (Hải Phòng); Nguyễn Bùi Lam, Tạ Quang Lộc (Nghệ An); Phan Minh Mạnh (Thái Bình); Trịnh Hữu Thịnh (Hòa Bình); Nguyễn Sơn Hải (Quảng Ninh)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Lê Minh Hải, Đào Thị Kim Liên (Vĩnh Phúc); Lê Đình Tiến (Hưng Yên); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Phạm Ánh (Bình Định); Phan Thị Anh Thư (Cần Thơ); Nguyễn Thị Loan (Hà Nội); Võ Thanh Kỳ (Quảng Ngãi); Vũ Huế (Đồng Nai); Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương); Dương Phương Toại (Quảng Ninh); Nguyễn Hưởng (Bắc Giang); Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng); Nguyễn Anh Đào (Thái Nguyên); Nguyễn Đình Xán (Phú Thọ); Lê Đình Thực (Thanh Hóa); Ninh Đức Hậu (Ninh Bình)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Nguyễn Viết Tâm (Nghệ An); Đỗ Linh Xuân, Vũ Trọng Thủy (Vĩnh Phúc); Vũ Ngọc Báu (Bắc Giang); Nguyễn Thị Thủy (Gia Lai); Nguyễn Hiến (Phú Yên); Trần Minh Hiền (Khánh Hòa); Nguyễn Xuân Phùng (Quảng Trị); Hải Đường (Yên Bái); Nguyễn Kim Bang (Hưng Yên); Mai Hiên (Hà Nội); Trần Thanh Bình (Thanh Hóa); Lê Tân (TP Hồ Chí Minh); Phạm Ngọc Linh, Vũ Đình Dũng (Nam Định); Phan Văn Quý (Hà Tĩnh); Phạm Trí (Tuyên Quang); Vũ Văn Thành (Thái Bình); Hồ Đình Lan (Nghệ An)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Vũ Sơn (Nghệ An); Chử Văn Long, Dương Xuân Trinh, Bùi Yến Quân (Hà Nội); Bùi Đức Vinh (Nam Định); Hải Đường (Yên Bái); Nguyễn Hữu Ích (Vĩnh Phúc); Nguyễn Triết (Đà Nẵng); Trần Như Thức (Hà Nam); Nguyễn Hưởng (Bắc Giang); Phạm Văn Thúy, Tô Phục Hưng (Cần Thơ); Bùi Huyền Tương, Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Bùi Văn Phẩm, Lê Huy Diễm (Phú Thọ); Lê Kim Anh (Huế)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Nguyễn Anh Đào (Thái Nguyên); Nguyễn Đức Hậu (TP Hồ Chí Minh); Lý Thị Minh Châu, Nguyễn Thanh Đạm (Lâm Đồng); Đào Nguyên Lịch (Hải Phòng); Nguyễn Hữu Văn, Hoàng Thanh (Ninh Bình); Nguyễn Chí Nghinh (Bắc Giang); Trần Thị Thu (Thái Bình); Lê Dung, Hoàng Châu Kỳ (Hà Nội); Nguyễn Hưng Hải (Phú Thọ); Vũ Đình Dũng (Nam Định); Phạm Văn Thanh (Nghệ An)...

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Nguyễn Bình (Bạc Liêu); Bùi Huyền Tương (Quảng Ngãi); Đỗ Văn Dinh (Lào Cai); Lê Thanh Hùng (Bình Thuận); Lý Thị Minh Châu (Lâm Đồng); Nguyễn Văn Hoan, Vũ Bá Hảo, Vũ Minh Thoa (Hà Nội); Chu Ngọc Long (Thái Nguyên); Nguyễn Văn Chức (Đác Lắc); Nguyễn Hữu Chí (Hải Dương); Nguyễn Thao Lược (Điện Biên); Trần Quyết Thắng (Thái Bình)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Nguyễn Hưng Hải (Phú Thọ); Trần Thị Anh (Bắc Ninh); Phạm Vinh (Thanh Hóa); Trần Văn Đô (Hà Nam); Nguyễn Tiến Lộc, Trần Rạng (Bắc Giang); Bùi Ngọc Thủy, Chu Thị Nguyên (Thái Bình); Lê Thanh Tịnh (Đà Nẵng); Đặng Trần Hành, Trần Duy Ngọc, Nguyễn Chu Quân (Hà Nội); Lã Đăng Bật (Ninh Bình)….

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Nguyễn Đình Xán, Bùi Xuân Cúc (Phú Thọ); Đỗ Văn Dinh (Lào Cai); Lê Thanh Hùng (Bình Thuận); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Vũ Thế Thược (Bắc Ninh); Phan Văn Thịnh (Quảng Nam); Dương Phương Toại (Quảng Ninh); Trương Thanh Liêm (Cần Thơ); Phạm Văn Hoanh (Quảng Ngãi); Nguyễn Minh Hằng (Thái Nguyên); Lê Đình Sanh (Đà Nẵng); Hoàng Minh (Bắc Giang) …

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Hồ Đắc Thắng, Nguyễn Xuân Phùng (Quảng Trị); Nguyễn Như Tập (Hải Dương); Đinh Văn Đông (Hòa Bình); Chu Ngọc Long (Thái Nguyên); Trần Hồng Hải (Nam Định); Nguyễn Duy Hiển (Phú Thọ); Lê Thanh Tịnh (Đà Nẵng); Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thiết Kế (Hà Nội); Nguyễn Phi Bảy (Hà Tĩnh)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Ngô Hồng Minh (Bắc Ninh); Nguyễn Anh Tuấn (Hà Tĩnh); Lê Thanh Hùng (Bình Thuận); Nguyễn Quốc Hoàn (Đồng Nai); Nguyễn Thị Hải (Hà Nội); Phạm Văn Hoanh, Bùi Huyền Tương (Quảng Ngãi); Lê Xuân Thắng (Bắc Giang); Lê Thanh Tịnh (Đà Nẵng)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Nguyễn Hưng Hải (Phú Thọ); Nguyễn Trường Thọ (Nghệ An); Đỗ Văn Dinh (Lào Cai); Bùi Huyền Tương (Quảng Ngãi); Đặng Đình Hiền, Lê Đào Gia (Hà Tĩnh); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Hồng Minh, Đặng Lợi (Bắc Ninh); Triệu Văn Thủy (Lai Châu); Nguyễn Minh Đức (Đồng Nai); Lò Thị Dược (Sơn La); Hoàng Minh Tuấn (Hải Dương).

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tiểu phẩm vui, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Ngô Quang Bưu, Nguyễn Anh Đào (Thái Nguyên); Bùi Xuân Cảnh (Ninh Bình); Nguyễn Thị Hương Thảo, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Văn Đỉnh, Chu Thị Ngân, Duy Thủy, Trịnh Xuân Thu (Hà Nội); Nguyễn Gia Long (TP Hồ Chí Minh); Bùi Lâm Bằng, Lê Đình Thực (Thanh Hóa); Nguyễn Quốc Hoàn (Đồng Nai); Đặng Lợi (Bắc Ninh); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tiểu phẩm vui, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Vũ Đình Dũng, Phạm Ngọc Linh (Nam Định); Vũ Văn Thành, Trần Bá Chửng (Thái Bình); Nguyễn Hữu Ích (Vĩnh Phúc); Hồ Đình Lan (Nghệ An); Phạm Trí (Tuyên Quang); Phan Văn Quý, Trần Bá Cừ (Hà Tĩnh); Phan Thị Anh Thư (Cần Thơ); Nguyễn Viết Hiện (Hải Dương); Nguyễn Gia Long (TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Nguyễn Hưởng (Bắc Giang)…

Bạn đọc với Nhân Dân cuối tuần

Tuần qua, Báo Nhân Dân cuối tuần tiếp tục nhận nhiều bài, truyện ngắn, thơ, phóng sự, bút ký, tiểu phẩm vui, tranh, ảnh của bạn đọc và cộng tác viên gửi về qua đường bưu điện và email: Hồng Nguyên, Đặng Kiên, Vương Đình Thức, Trần Đăng Thuật (Hà Nội); Mai Văn Yên, Vũ Thị Minh Thúy (Thanh Hóa); Đỗ Văn Từ (Phú Thọ); Nguyễn Minh Hoan (Hải Dương); Đỗ Trọng Am (Ninh Bình); Đặng Duy Quyết (Nghệ An); Nguyễn Khắc Hòe (Hưng Yên); Bùi Đức Vinh; Phạm Ngọc Linh (Nam Định); Đoàn Công Thành (Vĩnh Phúc)…

back to top