Hồng Dân phấn đấu trở thành vùng quê đáng sống

Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với đồng chí NGÔ VŨ THĂNG, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu về nỗ lực, quyết tâm và những kết quả tích cực mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện đạt được mấy năm qua, nhất là trong năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí NGÔ VŨ THĂNG Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
Đồng chí NGÔ VŨ THĂNG Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Xin đồng chí cho biết khái quát một số thành tựu huyện Hồng Dân đạt được trong năm qua?

Đồng chí NGÔ VŨ THĂNG: Huyện Hồng Dân có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng rất vẻ vang. Những cống hiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hồng Dân cho sự nghiệp cách mạng của tỉnh cùng với kinh nghiệm trong 20 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Hồng Dân tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 13 đã đề ra, xây dựng huyện Hồng Dân ngày càng giàu đẹp, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; trở thành “Vùng quê đáng sống”.

Năm 2022, còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân trong huyện. Song, với quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh cho nên huyện đã đạt được những kết quả tích cực: Kinh tế-xã hội có bước phát triển đáng mừng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (có 17/18 chỉ tiêu đạt; trong đó 5 chỉ tiêu vượt); tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 10%; GRDP bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng/người/năm.

Nông nghiệp tiếp tục giữ mức tăng trưởng, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế huyện nhà trong bối cảnh khó khăn. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 50.350 tấn, đạt hơn 102% kế hoạch, tăng 106% so cùng kỳ. Các vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao, lúa đặc sản địa phương tiếp tục phát triển. Phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện phát triển mạnh mẽ, khởi sắc...

Xin đồng chí cho biết đôi điều về suy nghĩ, và quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân nhằm đưa huyện vùng sâu Hồng Dân, vùng quê giàu truyền thống cách mạng của tỉnh, thật sự tạo đột phá mới?

Đồng chí NGÔ VŨ THĂNG: Bước vào Xuân mới Quý Mão năm 2023, để Hồng Dân tiếp tục phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu trong năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ huyện đề ra, chúng tôi đang quyết tâm triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Huyện ủy tập trung chỉ đạo làm thật tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 15) về tăng cường kỷ luật, kỷ cương…

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Trong đó, chú trọng việc ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ sinh học để tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị hàng hóa nông sản, bảo đảm môi trường sinh thái, hướng tới một nền nông nghiệp sạch và an toàn.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là nhà ở, phương tiện và điều kiện làm ăn… cho hộ nghèo; đi đôi với việc hỗ trợ, phải thường xuyên giáo dục, động viên để các hộ nghèo đều có ý thức tự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng; thường xuyên quan tâm cuộc sống các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước…

Chúng tôi đang nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, đặc biệt quyết tâm đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao và mới kiểu mẫu, đưa Hồng Dân tạo đột phá mới, sớm trở thành vùng quê đáng sống…

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!