Giá Rai phấn đấu xứng đáng thị xã trẻ, năng động và phát triển

Giá Rai là thị xã trẻ của tỉnh Bạc Liêu. Trong mấy năm qua, nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh và thị xã (nhiệm kỳ 2020-2025), thị xã đã rất nỗ lực và đạt nhiều thành tựu đáng mừng. Nhân dịp đầu Xuân mới, đồng chí HUỲNH CÔNG QUÂN, Bí thư Thị ủy Giá Rai đã có cuộc trao đổi ý kiến với chúng tôi.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí HUỲNH CÔNG QUÂN, Bí thư Thị ủy Giá Rai, Bạc Liêu
Đồng chí HUỲNH CÔNG QUÂN, Bí thư Thị ủy Giá Rai, Bạc Liêu

Xin đồng chí cho biết một số thành tựu nổi bật mà thị xã Giá Rai đạt được trong năm 2022?

Đồng chí HUỲNH CÔNG QUÂN: Trong năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức về nhiều mặt, song với sự nỗ lực phấn đấu cao, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) đã đạt nhiều thành tựu mới rất đáng phấn khởi. Kết quả, khép lại năm, thị xã có 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, có một số kết quả nổi bật như: Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 93 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông nghiệp - thủy sản chiếm hơn 17%, thương mại - dịch vụ hơn 32%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 137 tỷ đồng, đạt hơn 143% dự toán...

Nông nghiệp phát triển khá, tổng diện tích canh tác lúa trên địa bàn thị xã là 10.715ha; năng suất bình quân đạt trên 6 tấn/ha. Tổng sản lượng lương thực đạt 167.302 tấn, đạt hơn 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã là 22.380ha; sản lượng thủy sản đạt 42.500 tấn... Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến hết năm 2022, thị xã có 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao (Phong Thạnh A và Phong Thạnh Đông)...

Từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ đến nay, thị xã Giá Rai đã bứt phá về đầu tư, về phát triển đô thị. Trong năm 2022, khởi công 2 công trình bờ kè (Xóm Lung-Giá Rai; Giá Rai-Hộ Phòng), với tổng chiều dài hơn 15 km, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm của thị xã và của tỉnh, là tin vui mới của Đảng bộ và nhân dân thị xã...

Bước sang Xuân mới Quý Mão 2023, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) có những biện pháp nào nhằm thật sự tạo đột phá mới, xứng đáng là thị xã trẻ, năng động của tỉnh, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân, thưa đồng chí?

Đồng chí HUỲNH CÔNG QUÂN: Với một khát vọng xây dựng thị xã Giá Rai trở thành thành phố vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, bước sang Xuân mới 2023 này, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thị ủy Giá Rai quyết tâm phấn đấu, nhằm tạo đột phá mới trên các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân...

Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, tạo đột phá trong phát triển đô thị. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định. Đẩy mạnh cải cách hành chính; huy động các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Trong năm 2023, thị xã đề ra 16 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 120 tỷ đồng; sản lượng thủy sản đạt 42.550 tấn; sản lượng lương lúa đạt 185.000 tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,2%/năm (tương đương 420 hộ)... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Quyết liệt triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)...

Với những mục tiêu và giải pháp đột phá quan trọng trên, Đảng bộ thị xã Giá Rai phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực, đưa thị xã phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, chung sức chung lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đề ra trong năm 2023, góp phần xây dựng thị xã đạt tiêu chí đô thị loại III và trở thành thành phố vào năm 2025 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (khóa 16), nhằm đáp ứng yêu cầu, sự kỳ vọng của nhân dân...

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!