Vị Thanh từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh

Năm 2022, Thành ủy Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 9/16 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Chia sẻ về kết qua đạt được, Bí thư Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang) Nguyễn Hữu Tình (ảnh bên), cho biết:
0:00 / 0:00
0:00
Vị Thanh từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh

Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hỗ trợ của các sở, ngành cùng với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Thành ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố; sự cố gắng nỗ lực của các phòng, ban chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn.

UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, từ đó tình hình kinh tế-xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được ổn định và đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm đúng mức. Thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế ở tất cả các lĩnh vực, từ đó tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 16,68% so cùng kỳ, huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 9,55% so cùng kỳ. Xây dựng đô thị được quan tâm, nhiều công trình dự án được triển khai và đưa vào hoạt động góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố. Thu ngân sách vượt cao so với dự toán năm đạt 163,89%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi.

Công tác đền ơn đáp nghĩa các đối tượng người có công với cách mạng, giải quyết việc làm, giảm nghèo an sinh phúc lợi xã hội được quan tâm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, phản ánh kiến nghị của nhân dân. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng được quan tâm và chú trọng.

Vị Thanh từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh ảnh 1
Một góc thành phố Vị Thanh.

Theo Bí thư Thành ủy Vị Thanh Nguyễn Hữu Tình, năm 2023, thành phố Vị Thanh đề ra mục tiêu là “tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là các dự án, công trình phát triển đô thị; tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch.

Quan tâm phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

Để đạt mục tiêu này, thành phố cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện, nhằm bảo đảm đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cũng như phát triển kinh tế-xã hội. Chuyển dịch nhanh cơ cấu nông nghiệp và nông thôn theo hướng hiện đại, tập trung đầu tư cho nông thôn, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đồng thời, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị loại II theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, hiện đại; hạ tầng nông thôn mới theo hướng nâng cao, góp phần tăng cường mối liên kết hài hòa giữa đô thị và nông thôn.