Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Quảng Ngãi tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư

Phát triển kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua. Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực giải quyết những vấn đề mới, nhất là trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đạt được nhiều kết quả quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh Quảng Ngãi tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư

Năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 29 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 8.575 tỷ đồng; trong đó, có 14 dự án bất động sản với tổng vốn hơn 8.370 tỷ đồng. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh chủ trương đầu tư 47 dự án, trong đó có 05 dự án điều chỉnh tăng vốn 1.330 tỷ đồng; ký quỹ, bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ cho 17 dự án, với tổng số tiền 24,89 tỷ đồng; hoàn trả tiền quỹ cho 04 dự án với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.

Cùng với công tác thẩm định các dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với ngành chức năng rà soát, tham mưu về các dự án các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến gỗ và dăm gỗ, du lịch, nhà máy xử lý rác, thủy điện… Trong năm 2022, đơn vị đã tham mưu thu hồi 11 dự án do nhà đầu tư thực hiện không đúng tiến độ hoặc không có khả năng tiếp tục triển khai nên tự nguyện chấm dứt dự án.

Công tác hỗ trợ nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tích cực thực hiện trên nhiều lĩnh vực. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 03 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư; hỗ trợ 45 nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất đầu tư.

Những chương trình, kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc; phục vụ lãnh đạo tỉnh tham dự và trao đổi trực tiếp tại Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2022 do Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc và UBND tỉnh Bình Định tổ chức; tổ chức Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Hàn… được thực hiện thành công, hiệu quả mở ra nhiều cơ hội mới để các nhà đầu tư tiếp cận lợi thế, tiềm năng tỉnh Quảng Ngãi.

Nhằm quản lý và phát triển công tác xúc tiến đầu tư trên nền tảng số bảo đảm tính khoa học, toàn diện, đồng bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi vận hành phần mềm bản đồ số đầu tư Quảng Ngãi, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận và xử lý hơn 5.500 hồ sơ, trong đó gần 1.800 hồ sơ đăng ký trực tuyến qua Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, tăng 47% so với 2021; hơn 684 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 29,3% so với năm 2021. Đồng thời, rút ngắn thời gian 1,5 ngày đối với thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp; thực hiện scan 2.906 hồ sơ doanh nghiệp và số hóa dữ liệu doanh nghiệp vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước sang năm mới 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ công chức, viên chức; Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, chỉ số quản trị và hành chính công. "Sở tiếp tục tham mưu cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, đổi mới công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong năm 2023; hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050", Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Trần Thị Mỹ Ái khẳng định.