Khát vọng tuổi trẻ!

Thứ Sáu, 18-03-2022, 11:40
Đoàn viên, thanh niên các địa phương chung tay triển khai các công trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Linh Phan

Tháng ba, cữ xuân đương độ, cũng là "Tháng Thanh niên" với ngày truyền thống thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ngày 26/3/1931). Trong bức thư gửi học sinh năm 1946, Bác Hồ viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Lời Bác dạy ấy đã luôn nhắc nhở tuổi trẻ, thanh niên chúng ta cần phải luôn ý thức vai trò, sứ mệnh, hành động để trở thành, để làm nên mùa xuân tràn đầy hy vọng cho đất nước.

Suốt 91 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Bối cảnh mới, trước những đòi hỏi của thực tiễn khốc liệt, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã và đang diễn ra, các đoàn viên, thanh niên với những phong trào thiết thực đã thể hiện bản lĩnh, năng động sáng tạo, khát vọng dấn thân của tuổi trẻ. Cùng đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tổ chức đoàn đã không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

Bên cạnh những thành tựu lo lớn đã đạt được, do nhiều nguyên nhân, hoạt động của không ít tổ chức đoàn ở nhiều nơi còn những hạn chế, mang tính hình thức, phong trào bề nổi. Thậm chí, đôi lúc chưa thật sự làm tròn nhiệm vụ của tổ chức thanh niên tiền phong được nhấn mạnh trong Điều lệ Đoàn, với bộn bề công việc to lớn: Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Lý tưởng, nhiệm vụ của thanh niên đã rất rõ ràng. Vai trò của tuổi trẻ bao giờ cũng rất vẻ vang. Tầm quan trọng ấy cũng một lần nữa được khẳng định, thể chế hóa trong Luật Thanh niên ban hành năm 2020. Trong bối cảnh hiện đại, nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức đoàn hôm nay là, chú trọng công tác bồi đắp lý tưởng, xây dựng, lan tỏa các phong trào sâu rộng, hiệu quả, phù hợp đặc điểm mỗi đoàn viên, thanh niên từng vùng miền.

Từ đó, các tổ chức thanh niên, mỗi bạn trẻ bằng những hành động thiết thực cùng nhau đóng góp trong việc quảng bá hình ảnh đất nước tươi đẹp, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Mỗi thanh niên Việt Nam tiếp tục nỗ lực, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm đối với từng vị trí công việc, phấn đấu làm tốt vai trò, bổn phận của mình. Điều đó sẽ thúc đẩy cho sự phát triển của cá nhân, cũng là thúc đẩy cho sự phát triển chung của từng cơ quan, đơn vị và lớn hơn là thúc đẩy cho sự phát triển của xã hội và đất nước. 

Minh Đạo