Khơi thông nguồn lực vốn nhà nước

Cấp bách sửa luật, gỡ cơ chế

Lời tòa soạn - Sự ra đời của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13) năm 2014 được coi là một bước đột phá góp phần tạo ra môi trường pháp lý đồng bộ trong hoạt động quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Hoạt động bảo dưỡng tàu bay tại Vietnam Airlines. Ảnh: KHIẾU MINH
Hoạt động bảo dưỡng tàu bay tại Vietnam Airlines. Ảnh: KHIẾU MINH

Tuy nhiên, theo thời gian, Luật cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập. Để nâng cao hiệu quả trong quản lý, cũng như bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, việc sửa đổi Luật này là yêu cầu cấp thiết.