Nỗ lực “vượt rào” của ngành thủy sản

Lời tòa soạn - Để gỡ được “thẻ vàng” vào châu Âu, một trong nhóm năm thị trường xuất khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam, trong năm 2024, đòi hỏi chúng ta phải giải quyết được ba vấn đề cốt lõi.
0:00 / 0:00
0:00
Ngư dân đánh bắt cá cơm ngần ở vùng biển Hòn Yến (tinh Phú Yên). Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ
Ngư dân đánh bắt cá cơm ngần ở vùng biển Hòn Yến (tinh Phú Yên). Ảnh: NGUYỄN MINH TÚ

Đó là, không để xảy ra tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài; tàu cá tắt thiết bị giám sát hành trình và giải quyết những đội tàu chưa được đăng ký, đăng kiểm, không giấy phép khai thác. Nhìn xa hơn, những nỗ lực rốt ráo của cả hệ thống chính trị và ngư dân hôm nay có thể mang đến cơ hội phát triển bền vững cho ngành thủy sản khi mà nguồn lợi, môi trường sinh thái, tài nguyên biển đều được bảo vệ cho thế hệ mai sau.