Mở rộng hợp tác quốc tế

Tội phạm công nghệ trên môi trường mạng là vấn đề mang tính toàn cầu. Bởi thế, các quốc gia cần có phương án hợp tác để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.
0:00 / 0:00
0:00
Việt Nam cần đầu tư hiện đại hóa công nghệ phòng, chống tội phạm công nghệ. Ảnh: Phạm Hương
Việt Nam cần đầu tư hiện đại hóa công nghệ phòng, chống tội phạm công nghệ. Ảnh: Phạm Hương

Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), mỗi năm, toàn thế giới thiệt hại hàng trăm tỷ USD vì tội phạm sử dụng công nghệ cao và khoảng 10 tỷ USD do hoạt động của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trong lĩnh vực kinh tế-tài chính-ngân hàng.

Các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia ngày càng có xu hướng gia tăng, mở rộng địa bàn hoạt động, xâm nhập, móc nối để chia sẻ lợi nhuận, lũng đoạn kinh tế. Theo Bộ Công an, thời gian qua, có hàng chục chuyên án trọng điểm lừa đảo qua mạng và xuyên quốc gia đã bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp công an các tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng ở nước bạn triệt xóa.

Nhận thức rõ an ninh thông tin là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, là nội dung trọng tâm của an ninh quốc gia trong điều kiện mới, có mối quan hệ chặt chẽ với các vấn đề an ninh truyền thống khác như an ninh quân sự, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội…, Việt Nam luôn chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm mạng. Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới thực hiện tốt việc giải quyết các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài.

Việt Nam đã tổ chức, tham dự nhiều cuộc hội thảo, hội đàm, hợp tác với các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc… về thúc đẩy việc thống nhất nhận thức và hành động, xây dựng các khuôn khổ pháp lý chung; duy trì, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Nhiều chuyên gia đưa ra khuyến nghị, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sẽ còn tiếp tục hoạt động phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Do đó, Việt Nam cần có sự hợp tác ở nhiều khía cạnh, như hợp tác trong sử dụng kỹ thuật và khoa học công nghệ vào hoạt động phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; tương trợ tư pháp; điều tra phá án; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh (Học viện Cảnh sát nhân dân), chúng ta cần nghiên cứu, ký các hiệp định tương trợ tư pháp, hiệp định dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế liên quan phòng chống tội phạm, nhằm tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Mặt khác, cần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý thuộc các lĩnh vực của Việt Nam mà tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng để tấn công, như lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thu hút đầu tư, chứng khoán, lĩnh vực công nghệ cao... Tranh thủ tối đa sự đồng tình, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; phối hợp với cảnh sát các nước trong trao đổi thông tin, kinh nghiệm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.