Cơ chế mới cho doanh nghiệp nhà nước: Dám làm, dám chịu trách nhiệm

LTS - Đang tồn tại thực tế, nhiều doanh nghiệp nhà nước không dám và không thể theo đuổi những dự án đầu tư lớn do tâm lý sợ sai khi mà thay đổi trong cơ chế, chính sách chưa rõ ràng, nhất quán. Trong bối cảnh ấy, Nghị quyết số 68/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 12/5/2022, tạo cơ sở pháp lý quan trọng giúp thúc đẩy tiến trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên để cáng đáng được sứ mệnh lớn và khó khăn, doanh nghiệp không thể chỉ hoạt động theo nghị quyết. Cần phải có sự chuyển động đồng tốc từ các bộ, ngành để sớm đưa Nghị quyết vào đời sống. 

Nếu được trích lại một phần thích đáng từ lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp nhà nước có cơ hội tái đầu tư, mở rộng sản xuất. Trong ảnh: Khai thác, tuyển than tại Công ty Than Mạo Khê. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Nếu được trích lại một phần thích đáng từ lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp nhà nước có cơ hội tái đầu tư, mở rộng sản xuất. Trong ảnh: Khai thác, tuyển than tại Công ty Than Mạo Khê. Ảnh: ĐĂNG KHOA