Bứt phá từ kinh tế biển

Lời tòa soạn - Sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế đáng kể để phát triển kinh tế biển, vậy nhưng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ hiện vẫn được đánh giá là chưa đạt sự phát triển xứng tầm, là vùng có chỉ số phát triển ở nhiều lĩnh vực thấp hơn mức trung bình cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Nha Trang được quy hoạch thành đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG
Thành phố Nha Trang được quy hoạch thành đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG

Trong tình hình đó, "đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn" là giải pháp đã được chỉ rõ trong nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Từ tầm nhìn của toàn khu vực, đến nỗ lực hành động của mỗi địa phương, trong đó có Khánh Hòa với vai trò một cực tăng trưởng về kinh tế biển, rất cần sự đồng tâm, đồng tốc, đồng hành.