Tin tức-Sự kiện

Ủy ban Dân tộc đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi trong triển khai, thực hiện, thụ hưởng chính sách dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00
Từ nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, bà con hộ nghèo dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế.
Từ nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, bà con hộ nghèo dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế.

Theo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 05 cho thấy một số nội dung không còn phù hợp với hệ thống văn bản, pháp luật hiện hành; chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về công tác dân tộc, chính sách dân tộc…

• Tại dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất chính sách hỗ trợ cấp nước quy mô hộ gia đình. Theo đó, hộ gia đình nông thôn vay vốn tín dụng ưu đãi từ chương trình tín dụng về nước sạch và vệ sinh nông thôn để xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước quy mô hộ gia đình. Hỗ trợ kinh phí xây dựng cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở khu vực nông thôn…

• Thực hiện Đề án "Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Mô hình điểm xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm. Nội dung bao gồm thi tiểu phẩm đề cập đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và trả lời câu hỏi về Luật Hôn nhân và gia đình.

UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn. UBND tỉnh đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 3%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo tăng ít nhất là 1,8 lần so với năm 2020 (tương đương 30,9 triệu đồng/người/năm). Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2022-2025 là gần 520 tỷ đồng.

Huyện Chơn Thành (Bình Phước) vừa tổ chức họp mặt chức sắc các tôn giáo năm 2022. Huyện Chơn Thành hiện có bốn tôn giáo đang hoạt động, đó là: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, với hơn 12 nghìn tín đồ, 32 chức sắc các tôn giáo. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các tôn giáo, tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt để các tôn giáo sinh hoạt.