Đi qua miền mơ tưởng Tây Nguyên

Đi qua miền mơ tưởng Tây Nguyên

Chiều cuối năm, vùng biên giới Bờ Y mưa như trút nước. Núi rừng sẫm một màu ướt sũng và cái lạnh tê tái, cơn gió lạnh nơi này cũng có gì khang khác như sắc màu riêng của miền biên ải. Lựa bước chân theo những bậc cấp bám đầy rêu trơn, tôi leo lên đỉnh núi, nơi đặt cột mốc phân định chủ quyền biên giới ba quốc gia, điểm mốc mà chúng ta quen gọi là Ngã ba Đông Dương...
Đầu tư mạnh mẽ cho văn hóa giúp lan tỏa những giá trị tích cực.Ảnh: Nguyễn Đăng

Từ văn hóa và bằng văn hóa

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 là một dấu mốc đặc biệt đối với sự phát triển văn hóa Việt Nam. Điều này không chỉ nằm ở dấu ấn để kỷ niệm 75 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 với thông điệp truyền cảm hứng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, mà còn ở tinh thần quan trọng của hội nghị trong việc chấn hưng văn hóa dân tộc.
back to top