Ngăn chặn từ gốc những biểu hiện suy thoái

Thứ Bảy, 16-10-2021, 08:59
Dự án đường cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi xảy ra nhiều vi phạm gây thất thoát, lãng phí. Ảnh: CTV

Trong thời điểm đất nước ta đang đương đầu những diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 kéo theo hệ quả chưa từng có đến phát triển kinh tế - xã hội, Ðảng ta đã triệu tập Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với phương châm: Nhìn thẳng vào sự thật, không bi quan, không tô hồng.

Hội nghị Trung ương 4 vừa diễn ra bàn về tình hình, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đã xây dựng mục tiêu cơ bản, định hướng chủ trương chính sách, nhiệm vụ, kế hoạch cho năm 2022 bảo đảm thật sát với thực tế, tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Cùng với việc tập trung ưu tiên thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và xử lý yếu kém tồn đọng của nền kinh tế bằng nguồn lực nội sinh trên tinh thần truyền thống bất khuất của dân tộc, bằng kinh nghiệm trong nước và quốc tế được đúc rút, Ðảng ta đã tìm ra những giải pháp sáng suốt, đúng đắn, đặc biệt là giải pháp ngăn chặn từ gốc các biểu hiện suy thoái để thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Trên thực tế, Ðảng ta đã không khoan nhượng với những hành vi suy thoái về đạo đức, lối sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực. Ngay sau Ðại hội Ðảng lần thứ XIII, phát hiện sai phạm của ban lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Ðảng ta đã xử lý kỷ luật nghiêm khắc, chuyển cơ quan chức năng xử lý hình sự, thay thế một đội ngũ lãnh đạo mới. Phát hiện những hành vi sai phạm trong lực lượng Cảnh sát biển, Tổng Bí thư đã trực tiếp chủ trì hội nghị xét kỷ luật những người vi phạm trong đội ngũ này. Kết quả là mười một tướng lĩnh kể cả đã nghỉ hưu, được xử lý nghiêm khắc, có người phải chuyển sang xử lý hình sự. Hàng chục đảng viên, cán bộ các cấp vi phạm kỷ luật, sai phạm trong ứng xử, giải quyết công vụ trước nhân dân cũng đã được cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo từng mức độ sai phạm. Việc điều chuyển cán bộ đứng đầu có hạn chế về năng lực, không kịp thời linh hoạt ứng phó đòi hỏi của thực tế đã được Ðảng ta điều chỉnh kịp thời, tạo nên sức sống mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu Ðại hội Ðảng XIII đã đề ra, giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng, cấp thiết của nhân dân.

Hành động quyết liệt, không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với cán bộ, đảng viên có sai phạm trong thời gian vừa qua cho thấy: Cùng với việc chủ động phòng ngừa, Ðảng ta đã kiên quyết đấu tranh, kịp thời xử lý, ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Những việc làm công minh, tất yếu trong công tác chỉnh đốn Ðảng nêu trên đã tác động, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân, vững tin vào sự lãnh đạo đất nước mà Ðảng ta đã duy trì, chèo lái đưa đất nước tiến lên trong hơn 90 năm qua.

Điểm nổi bật trong Hội nghị Trung ương 4 là Ðảng ta đã chỉ ra những nguyên nhân suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, hành vi tham nhũng tiêu cực, quan liêu, xa rời nhân dân của một bộ phận đảng viên có nguồn gốc từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, quên bổn phận, trách nhiệm trước Ðảng, trước nhân dân. Nguyên nhân đồng thời là việc các nguyên tắc của Ðảng như phê bình, tự phê bình thực hiện không nghiêm đôi khi mang tính hình thức.

Việc nghiên cứu cơ chế chính sách, hành lang pháp lý thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời, nhiều văn bản chưa cụ thể, khó thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm. Việc quản lý cán bộ đảng viên còn lỏng lẻo, đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Công tác kiểm tra giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, không nghiêm túc. Chưa phát huy đầy đủ hiệu quả vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội khác.

Ðó chính là nguyên nhân nội tại dẫn đến những biểu hiện suy thoái trong Ðảng. Nguyên nhân nội tại phải được giải quyết bằng việc phát huy nội lực, nguồn lực nội sinh. Những nội dung này, trên thực tế Ðảng ta đã đề cập trong nhiều văn bản của Ðảng, Hội nghị Trung ương 4 lần này đã hệ thống rõ ràng, rành mạch và đầy đủ thành một văn bản mang tính "pháp lý" để các tổ chức đảng, đảng viên soi chiếu.

Cùng với việc chỉ rõ nguyên nhân, Hội nghị Trung ương 4 cũng đồng thời chỉ ra những giải pháp khắc phục trong chỉnh đốn Ðảng, đồng thời bổ sung hai nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Ðảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng; sửa đổi và quy định thêm những điều đảng viên không được làm, đều là những liệu pháp sát thực, kịp thời thích ứng với hoàn cảnh mới, điều kiện mới trong thực trạng và tầm nhìn mới để đưa nền kinh tế - xã hội của đất nước tiến lên.

Ngăn chặn từ gốc những biểu hiện suy thoái trong Ðảng, thì không giải pháp nào khác ngoài việc phát huy nguồn lực nội sinh. Ðó là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người, từng người phải thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ bản thân với Ðảng, với dân tộc, với nhân dân. Từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, từ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đến đảng viên trong từng cơ sở phải tự giác, gương mẫu tự biết mình, sửa mình, tự giác tu dưỡng rèn luyện, gương mẫu thực hiện nghị quyết của Ðảng với nỗ lực, quyết tâm cao nhất vì sứ mệnh cao cả của Ðảng là phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, xứng đáng với câu nói: "Ðảng viên đi trước, làng nước theo sau".

Ðiểm mới của Hội nghị Trung ương 4 là đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Ðảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Hội nghị cũng bàn bạc, sửa đổi và bổ sung một số nội dung mới trong quy định về những điều đảng viên không được làm.

TS Phạm Huỳnh Công